Loading...

Oznamy

UNIZBER LIEKOV s odozvou verejnosti už v prvý deň

UNIZBER LIEKOV s odozvou verejnosti už v prvý deň

14.02.2022   Aktuality

Nepoužité lieky nepatria do komunálneho odpadu. Mnohí to vedia a zareagovali na trojdňový UNIZBER LIEKOV, ktorý pripravila Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Spolok košických študentov farmácie. Od pondelka 14. februára už prišlo do  Univerzitnej lekárne v areáli UVLF na Komenského ulici č. 73 mnoho ľudí, aby odovzdali nepoužité lieky. 

Príležitosť využili zamestnanci univerzity, ale aj obyvatelia z okolia, ktorí sa k informácii o akcii dostali prostredníctvom letáčikov Spolku košických študentov farmácie, alebo z médií. Priniesli lieky viazané na lekársky predpis, ale aj voľnopredajné lieky a výživové prostriedky. V rozhovoroch so študentkami a študentmi farmácie, ktorí sa zapojili ako dobrovoľníci, potvrdili vedomosti o tom, že lieky po vyradení z použitia patria medzi nebezpečný odpad a musia byť likvidované špecifickým spôsobom. Zároveň však hovorili aj o negatívnych skúsenostiach z niektorých lekární, kde staré lieky odmietli prevziať.

„Ľudia si uvedomujú, že lieky, ktoré nebudeme ďalej užívať a lieky po dátume exspirácie netreba vyhadzovať do komunálneho odpadu, pretože sú nebezpečným odpadom. Vnímajú, že tento odpad môže znečistiť prostredie a ohroziť zdravie ľudí. Je preto smutné, ak sa stretnú s neochotou niektorých lekární, ktoré nehľadajú riešenia, ale vyhovárajú sa na prevádzkové obmedzenia,“ hovorí vedúca Katedry lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF Monika Fedorová. Likvidáciu liekov zabezpečuje Štátny ústav pre kontrolu liečiv v na to určených spaľovniach z prostriedkov štátneho rozpočtu. Ročne sa zlikviduje v spaľovniach priemerne 170 ton odpadu z nespotrebovaných liekov. Je to veľké číslo. Bezpečná likvidácia nebezpečného odpadu zaťažuje štátny rozpočet, a teda nás všetkých. S liekmi by sme preto mali zaobchádzať veľmi premyslene už v okamihu, keď si ich dávame predpisovať a vyberáme v lekárni. Nadmerné množstvo nespotrebovaných liekov zaťažuje našu peňaženku dvakrát. Prvýkrát, keď za lieky platíme, či už ako občania alebo prostredníctvom zdravotných poisťovní a druhýkrát za ich likvidáciu.

„Nesprávne zlikvidované lieky sa často dostávajú do podzemných vôd, do prírody. Stačí, že zvyšok antibiotík alebo iných liekov vo forme sirupu spláchnete do toalety alebo vylejete do odtoku. Žiaľ, mnohí to tak robia a neuvedomujú si dosah svojho konania. Práve preto musíme o takomto odpade hovoriť a naučiť ľudí, aby lieky znehodnocovali bezpečne. Aj to je úloha farmaceutov a zelenej univerzity, ktorou UVLF je. Znížiť podiel nebezpečného odpadu v prírode môže každý z nás. Máme veľkú radosť zo všetkých, ktorí sa našej kampane zapojili a ďakujeme im za zodpovednosť,“ dodáva Monika Fedorová. So študentmi sa pustia aj do organizovania ďalšej kampane pravdepodobne na jeseň.  

unizber

unizber     unizber

 unizber     unizber

unizber     unizber

unizber     unizber