Loading...

Oznamy

Prelet nad bezpečným miestom

Prelet nad bezpečným miestom

Spolu 35 tisíc kilometrov elektrických vedení na slovenskom území je ako vzdialenosť na južný pól a späť. Keď celú krajinu pretla hustá sieť drôtov, vtáky sa ocitli v bludisku prekážok. Po zásahu prúdom alebo po náraze do vedenia ich tu zahynie najmenej 13 tisíc každý rok. Na celom svete je to aj niekoľko miliónov obetí ročne. Interakcie vtáctva môžu dokonca spôsobiť aj výpadky dodávky elektrickej energie. Vplyvu elektrických vedení na vtáctvo sa na Slovensku venuje pozornosť približne od 80-tych rokov 20. storočia. Na výskume proble-
matiky a vývoji riešení dnes s odborníkmi zo štátnych i mimovládnych organizácií spolupracujú všetky energetické spoločnosti (čo je svetový unikát).

Doposiaľ najrozsiahlejším projektom, aký sa na Slovensku venoval tejto otázke, je LIFE Energia, realizovaný od 1. septembra 2014 do 31. decembra 2019. Projekt LIFE Energia prebiehal v 13 Chránených vtáčích územiach (CHVÚ) s najväčšou koncentráciou vtáctva a významom z hľadiska migrujúcich druhov. Lokality sú súčasťou najväčšej siete chránených území na svete - Natura 2000 a boli vyhlásené pre ochranu významných druhov v zmysle Smernice o vtákoch.

Tu nájdete záverečnú správu projektu so zaujímavými informáciami. 

Ďakujeme všetkým, ktorí s nami zlepšujú podmienky pre voľne žijúce vtáctvo.