Loading...

Univerzitná veterinárna nemocnica

Klinika koní

Prednosta kliniky Telefón E-mail Web
Bílek Ján, doc. MVDr., PhD. +421917554664 jan.bilek@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Čriepoková Zuzana, MVDr., PhD. +421915984663 zuzana.criepokova@uvlf.sk -
Ďurčová Daniela, MVDr. - daniela.durcova@uvlf.sk -
Hura Vladimír, MVDr., PhD. +421915984717 vladimir.hura@uvlf.sk -
Karamanová Michaela, MVDr., PhD. - michaela.karamanova@uvlf.sk -
Koľvek Filip, MVDr., PhD. - filip.kolvek@uvlf.sk -
Novotný František, prof. MVDr., PhD. +421915984693 frantisek.novotny@uvlf.sk -
Valocký Igor, prof. MVDr., PhD. +421915984677 igor.valocky@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Styková Eva, MVDr., PhD. - eva.stykova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Halušková Valéria +421915984723 valeria.haluskova@uvlf.sk -
Pavľak Marián, MVDr. +421915986914 marian.pavlak@uvlf.sk -
Vojtechovská Petra, Mgr. - petra.vojtechovska@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Pandula Blažej, Ing. - blazej.pandula@uvlf.sk -
Tkáčik Daniel - - -
Tresová Jana - - -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Ballayová Petra - - -
Horňáková Petra, MVDr., PhD. - petra.hornakova@uvlf.sk -
Pettenello Martina, MVDr., PhD. - martina.pettenello@uvlf.sk -