Loading...

Univerzitná veterinárna nemocnica

Klinika malých zvierat

Prednosta kliniky Telefón E-mail Web
Horňák Slavomír, doc. MVDr., PhD. +421915984665 slavomir.hornak@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Capík Igor, doc. MVDr., PhD. +421915984661 igor.capik@uvlf.sk -
Čížková Daša, prof. MVDr., DrSc. +421905201712 dasa.cizkova@uvlf.sk
Drahovská Zuzana, MVDr., PhD. +421905423144 zuzana.drahovska@uvlf.sk -
Fialkovičová Mária, doc. MVDr., PhD. +421915986681 maria.fialkovicova@uvlf.sk -
Figurová Mária, MVDr., PhD. +421917115295 maria.figurova@uvlf.sk -
Gálová Jana, MVDr., PhD. +421915986680 jana.galova@uvlf.sk -
Grelová Simona, MVDr., PhD. +421915986683 simona.grelova@uvlf.sk -
Hluchý Marian, MVDr., PhD. +421915984662 marian.hluchy@uvlf.sk -
Horňáková Ľubica, MVDr., PhD. +421917171104 lubica.hornakova@uvlf.sk -
Karasová Martina, MVDr., PhD. +421915742533 martina.karasova@uvlf.sk -
Kožár Martin, doc. MVDr., PhD. +421918798127 martin.kozar@uvlf.sk -
Kuricová Mária, doc. MVDr., PhD. +421915742532 maria.kuricova@uvlf.sk -
Lapšanská Mária, MVDr., PhD. - maria.lapsanska@uvlf.sk -
Lipták Tomáš, MVDr., PhD. +421917171069 tomas.liptak@uvlf.sk -
Lukáč Branislav, MVDr., PhD. +421915984576 branislav.lukac@uvlf.sk -
Maďari Aladár, MVDr., PhD. MSc. MBA +421905998342 aladar.madari@uvlf.sk
Maloveská Marcela, MVDr., PhD. +421905201664 marcela.maloveska@uvlf.sk
Novotná Jurkuľáková Lucia, MVDr. +421905423138 lucia.jurkulakova@uvlf.sk -
Staroňová Radka, MVDr., PhD. +421905668218 radka.staronova@uvlf.sk -
Szarková Andrea, MVDr., PhD. +421915984690 andrea.szarkova@uvlf.sk -
Trbolová Alexandra, prof. MVDr., PhD. +421915984659 alexandra.trbolova@uvlf.sk
Valenčáková Alexandra, MVDr., PhD. +421905495674 avalencakova@uvlf.sk -
Vikartovská Zuzana, MVDr. Bc., PhD. - zuzana.vikartovska@uvlf.sk -
Weissová Tatiana, MVDr., PhD. +421915986679 tatiana.weissova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Farbáková Jana, MVDr., PhD. - jana.farbakova@uvlf.sk -
Gajdoš Kmecová Noema, MVDr., PhD. +421905405908 Noema.Gajdos.Kmecova@uvlf.sk -
Huniadi Mykhailo, Mgr., PhD. - mykhailo.huniadi@uvlf.sk -
Nosálová Natália, PharmDr., PhD. - natalia.nosalova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Ballók Michaela, Bc. - michaela.ballok@uvlf.sk -
Barcal Ivan, Bc. - ivan.barcal@uvlf.sk -
Bielik Bohumil, MVDr., PhD. - bohumil.bielik@uvlf.sk -
Bočkay Andrej, MVDr. - andrej.bockay@uvlf.sk -
Chandogová Edita, Ing. +421915991461 edita.chandogova@uvlf.sk -
Daduľáková Júlia - julia.dadulakova@uvlf.sk -
Dobránska Andrea +421915984592 andrea.demkova@uvlf.sk -
Gombošová Miriama, Bc. +421915986750 miriama.gombosova@uvlf.sk -
Gregová Natália +421915984733 natalia.gregova@uvlf.sk -
Gregová Petra, Bc. +421915984016 petra.gregova@uvlf.sk -
Hoppejová Tamara, Ing. - tamara.hoppejova@uvlf.sk -
Jenčíková Tatiana - tatiana.jencikova@uvlf.sk -
Jurko Ján, Bc. - jan.jurko@uvlf.sk -
Jusková Michaela +421908808500 - -
Lardelli Denisa, Bc. +421915986682 denisa.lardelli@uvlf.sk -
Loziňáková Slávka, Ing. +421915984015 slavka.lozinakova@uvlf.sk -
Mitrová Renáta, Bc. +421908863015 renata.mitrova@uvlf.sk -
Pešková Adriana +421915984578 adriana.peskova@uvlf.sk -
Smržíková Sabína, Bc. - sabina.smrzikova@uvlf.sk -
Szabová Denisa - denisa.szabova@uvlf.sk -
Tureková Renáta, MVDr. +421915984732 renata.turekova@uvlf.sk -
Valenčáková Petra, Bc. +421915984599 petra.valencakova@uvlf.sk -
Veľká Lionella - lionella.velka@uvlf.sk -
Vilimová Eva +421915992258 eva.vilimova@uvlf.sk -
Zborovská Hana, MVDr. +421915984690 hana.zborovska@uvlf.sk -
Zlaczká Júlia, Bc. +421908079926 julia.zlaczka@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Dzureňová Slávka +421905431741 - -
Tchur Ondrej - ondrej.tchur@uvlf.sk -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Bajusová Sandra, Bc. - sandra.bajusova@uvlf.sk -
Jelčová Júlia, Bc. - julia.jelcova@uvlf.sk -
Liptáková Petra, MVDr. +421905660030 petra.ogurcakova@uvlf.sk -
Motyková Petra, Bc. - Petra.Valencakova@uvlf.sk -