Loading...

Univerzitná veterinárna nemocnica

Klinika ošípaných

Prednosta kliniky Telefón E-mail Web
Novotný Jaroslav, doc. MVDr., PhD. +421915986697 jaroslav.novotny@uvlf.sk
Sekretariát Telefón E-mail Web
Pavelková Elena +421907210396 elena.pavelkova@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Pavelková Elena +421907210396 elena.pavelkova@uvlf.sk -
Krepelková Zuzana, MVDr. +421944480565 zuzana.krepelkova@uvlf.sk -
Marholdová Zlata +421915697724 zlata.marholdova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Bárdová Katarína, MVDr., PhD. +421907778024 katarina.bardova@uvlf.sk -
Čonková-Skybová Gabriela, MVDr., PhD. +421917315646 gabriela.conkovaskybova@uvlf.sk -
Kyzeková Petronela, MVDr. +421915986747 petronela.kyzekova@uvlf.sk -
Link Róbert, MVDr., PhD. +421915986696 robert.link@uvlf.sk -
Reichel Peter, prof. MVDr., CSc. +421908976819 peter.reichel@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Diškant Juraj +421915992257 - -
Durkaj Drahoslav +421915992257 - -
Kerekeš Július +421915929257 - -
Tabačko František +421915992257 - -