Loading...

University Veterinary Hospital

Clinic of Swine

Head of Clinic Phone E-mail Web
Novotný Jaroslav, Assoc. Prof. DVM, PhD. +421915986697 jaroslav.novotny@uvlf.sk
Secretariat Phone E-mail Web
Pavelková Elena +421907210396 elena.pavelkova@uvlf.sk -
Employees Phone E-mail Web
Pavelková Elena +421907210396 elena.pavelkova@uvlf.sk -
Diškant Juraj +421915992257 - -
Durkaj Drahoslav +421915992257 - -
Krepelková Zuzana, DVM +421944480565 zuzana.krepelkova@uvlf.sk -
Marholdová Zlata +421915697724 zlata.marholdova@uvlf.sk -
Tabačko František +421915992257 - -
Teachers Phone E-mail Web
Bárdová Katarína, DVM, PhD. +421907778024 katarina.bardova@uvlf.sk -
Čonková-Skybová Gabriela, DVM, PhD. +421917315646 gabriela.conkovaskybova@uvlf.sk -
Kyzeková Petronela, DVM +421915986747 petronela.kyzekova@uvlf.sk -
Link Róbert, DVM, PhD. +421915986696 robert.link@uvlf.sk -
Reichel Peter, Prof. DVM, CSc. +421908976819 peter.reichel@uvlf.sk -
Other employees Phone E-mail Web
Kerekeš Július +421915929257 - -