Loading...

Projects

APVV projects

APVV-16-0203

Terapeutická a preventívna rekolonizácia kožného ekosystému pri dermatitídach u koní

Riešiteľ: Eva Styková, MVDr., PhD.
Obdobie: 2017 – 2020

APVV-16-0171

Progresívne metódy zabraňujúce vzniku a šíreniu rezistencie baktérií voči relevantným antibiotikám

Riešiteľ: Jana Koščová, MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2017 – 2020

SK-AT-2015-0030

Eliminácia zdravotného rizika spôsobeného konzumáciou syrov a mliečnych výrobkov z hľadiska obsahu biogénnych amínov

Riešiteľ: Bystrický Pavel, doc., MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2017

APVV-15-0613

Štúdium funkčných bio-implantátov a kmeňových buniek pre regeneráciu CNS

Riešiteľ: Aladar Maďari, MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2016 – 2019

APVV-15-0520

Inteligentné nanopórovité systémy ako nosiče liečiv

Riešiteľ: Alexander Hudák, doc. RNDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2016 – 2019

APVV-15-0415

Viróm gastrointestinálneho traktu ošípaných a diviakov: Identifikácia a analýza vírusových agensov

Riešiteľ: Štefan Vilček, prof., Ing., DrSc.
Obdobie: 2016 – 2019

APVV-15-0377

Synergický účinok sekundárnych metabolitov rastlín a produktov probiotických baktérií na inhibíciu biofilm tvoriacich patogénov

Riešiteľ: Radomíra Nemcová, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2016 – 2019

APVV-15-0165

Śtúdium imunitných mechanizmov pri znižovaní výskytu Campylobacter jejuni v čreve hydiny aplikáciou probiotík

Riešiteľ: Mikuláš Levkut, prof. MVDr., DrSc.
Obdobie: 2016 – 2019

APVV-15-0134

Genetická diverzita vybraných medicínsky dôležitých nových a novo sa objavujúcich patogénov so zoonóznym potenciálom

Riešiteľ: Alexandra Valenčáková, doc. MVDr., PhD. - spoluriešiteľ
Obdobie: 2016 – 2019

APVV-14-0397

Aplikácia biokrmív vo výžive hydiny na produkciu funkčných potravín obohatených o významné polynenasýtené mastné kyseliny

Riešiteľ: Slavomír Marcinčák, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2019

APVV-14-0218

Odhalenie ligand-receptor interakcií zúčastňujúcich sa invázie patogénov do centrálneho nervového systému a vývoj cielenej terapeutickej stratégie voči neuroinfekciám

Riešiteľ: Bhide Mangesh, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2015 – 2019

APVV-0605-12

Potencovanie účinnosti vakcín proti besnote a ďalším lyssavírusovým infekciám novým typom adjuvansu, štúdium vybraných patogénov v populáciách netopierov

Riešiteľ: Anna Ondrejková, doc. MVDr., PhD.
Obdobie: 2013 – 2017