Loading...

Katedry

Katedra všeobecných kompetencií

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Eibenová Andrea, Mgr. +421915984743 andrea.eibenova@uvlf.sk
Sekretariát Telefón E-mail Web
Lazurová Lucia +421915984745 lucia.lazurova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Dvorská Oľga, Mgr. +421915984014 olga.dvorska@uvlf.sk
Gajdošová Beáta, PaedDr. +421915984748 beata.gajdosova@uvlf.sk -
Humeníková Antónia, Mgr. +421915984692 antonia.humenikova@uvlf.sk -
Kremeň Jozef, Ing. +421918897259 jozef.kremen@uvlf.sk -
Petrillová Monika, Mgr. +421915984744 monika.petrillova@uvlf.sk
Straková Katarína, Mgr. +421917829562 katarina.strakova@uvlf.sk
Takáč Ladislav, Ing., PhD. LL.M. MPA +421918967941 ladislav.takac@uvlf.sk -
Varga Lukáš, Mgr. +421915984746 lukas.varga@uvlf.sk -
Zborovjan Martin, Mgr., PhD. +421907796745 martin.zborovjan@uvlf.sk
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Vargová Iveta - - -