Loading...

Katedry

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Ondrejková Anna, prof. MVDr., PhD. +421915984647 anna.ondrejkova@uvlf.sk
Učitelia Telefón E-mail Web
Drážovská Monika, MVDr., PhD. +421905201743 monika.drazovska@uvlf.sk
Halán Miloš, MVDr., PhD. +421915984667 milos.halan@uvlf.sk -
Jacková Anna, doc. MVDr., PhD. +421915984648 anna.jackova@uvlf.sk -
Kočišová Alica, prof. MVDr., PhD. +421915984641 alica.kocisova@uvlf.sk -
Korytár Ľuboš, doc. MVDr., PhD. +421907816472 lubos.korytar@uvlf.sk
Levkutová Mária, prof. MVDr., PhD. +421915984652 maria.levkutova@uvlf.sk -
Mandelík René, MVDr., PhD. +421915986908 rene.mandelik@uvlf.sk -
Mojžišová Jana, Dr. h. c. prof. MVDr., PhD. +421908716521 jana.mojzisova@uvlf.sk -
Prokeš Marián, doc. MVDr., PhD. +421905568677 marian.prokes@uvlf.sk
Račka Karol, MVDr., PhD. +421918728848 karol.racka@uvlf.sk -
Štrkolcová Gabriela, doc. MVDr., PhD. +421907798819 gabriela.strkolcova@uvlf.sk -
Vojtek Boris, MVDr., PhD. +421917171064 boris.vojtek@uvlf.sk -
Zemanová Silvia, MVDr., PhD. - silvia.zemanova@uvlf.sk -
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Hajdová Blažena, Ing., PhD. +421915495055 blazena.vargova@uvlf.sk -
Kočíková Božena, RNDr., PhD. - bozena.kocikova@uvlf.sk -
Kovalenko Anatolii, prof. MVDr., DrSc. - anatolii.kovalenko@uvlf.sk -
Peťko Branislav, doc. MVDr., DrSc. +421903623343 branislav.petko@uvlf.sk -
Petroušková Patrícia, RNDr., PhD. - patricia.petrouskova@uvlf.sk -
Schreiberová Andrea, RNDr., PhD. - andrea.schreiberova@uvlf.sk -
Urda Dolinská Michaela, MVDr., PhD. - michaela.urda.dolinska@uvlf.sk -
Vilček Štefan, prof. Ing., DrSc. +421915984654 stefan.vilcek@uvlf.sk
Zákutná Ľubica, MVDr., PhD. +421915763004 lubica.zakutna@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Hriczišonová Viera +421915984651 viera.hriczisonova@uvlf.sk -
Kožiarska Tomčová Jana, MVDr., PhD. +421915984650 jana.tomcova@uvlf.sk -
Kuchta Ondrej +421903442390 ondrej.kuchta@uvlf.sk -
Majsniarová Ľudmila, Ing. - ludmila.majsniarova@uvlf.sk -
Oružinská Beáta +421905295488 beata.oruzinska@uvlf.sk -
Pučanová Alena +421917340537 alena.pucanova@uvlf.sk -
Vargová Katarína, Mgr. +421917763446 katarina.vargova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Bednáriková Veronika +421915984655 veronika.bednarikova@uvlf.sk -
Pastiríková Lucia +421915763005 lucia.pastirikova@uvlf.sk -
Valéria Mižičková +421907207049 valeria.mizickova@uvlf.sk -
Materská dovolenka Telefón E-mail Web
Šalamúnová Slavomíra, RNDr., PhD. +421907796763 slavomira.salamunova@uvlf.sk -