Loading...

Katedry

Katedra morfologických disciplín

Vedúca katedry Telefón E-mail Web
Ševčíková Zuzana, prof. MVDr., PhD. +421915984707 zuzana.sevcikova@uvlf.sk -
Učitelia Telefón E-mail Web
Almášiová Viera, doc. MVDr., PhD. +421918967942 viera.almasiova@uvlf.sk
Andrašková Sandra, MVDr., PhD. +421917913081 sandra.andraskova@uvlf.sk -
Herich Róbert, prof. MVDr., PhD. +421915984709 robert.herich@uvlf.sk -
Holovská Katarína, doc. MVDr., PhD. +421915984696 katarina.holovska@uvlf.sk
Hudec Erik, MVDr. +421915991459 erik.hudec@uvlf.sk -
Humeník Filip, MVDr., PhD. - filip.humenik@uvlf.sk -
Karaffová Viera, MVDr., PhD. +421905871840 viera.karaffova@uvlf.sk -
Krešáková Lenka, doc. MVDr., PhD. +421907796772 lenka.kresakova@uvlf.sk
Levkut Martin, doc. MVDr., PhD. +421905472877 martin.levkut@uvlf.sk -
Marettová Elena, doc. MVDr., PhD. +421915984687 elena.marettova@uvlf.sk
Petrovová Eva, prof. MVDr., PhD. +421917637799 eva.petrovova@uvlf.sk
Revajová Viera, doc. MVDr., PhD. +421915984708 viera.revajova@uvlf.sk -
Šimaiová Veronika, MVDr., PhD. +421917879389 veronika.simaiova@uvlf.sk
Šulla Igor, MVDr., PhD. +421915984691 igor.sulla@uvlf.sk
Vdoviaková Katarína, doc. MVDr., PhD. +421915984649 katarina.vdoviakova@uvlf.sk
Vedecko-výskumní pracovníci Telefón E-mail Web
Danko Ján, prof. MVDr., PhD. +421915984675 jan.danko@uvlf.sk -
Medvecký Ľubomír, Ing., PhD. - lubomir.medvecky@uvlf.sk -
Teleky Jana, MVDr., PhD. +421907816470 jana.teleky@uvlf.sk -
THP zamestnanci Telefón E-mail Web
Baloďanská Ivana, Mgr. +421915992260 ivana.balodanska@uvlf.sk -
Cifruľáková Mária, Mgr. +421915984686 maria.cifrulakova@uvlf.sk -
Gaľašová Melánia +421915984710 melania.galasova@uvlf.sk -
Hrabčáková Ivana +421915992260 ivana.hrabcakova@uvlf.sk -
Mitrušková Andrea +421915984697 andrea.mitruskova@uvlf.sk -
Tomková Iveta, MVDr. +421915986738 iveta.tomkova@uvlf.sk -
Vargová Daniela +421915986693 daniela.vargova@uvlf.sk -
Robotnícka profesia Telefón E-mail Web
Bášti Roman +421915992259 roman.basti@uvlf.sk -
Lenard Slavomír +421918390214 - -