Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, trh a kvalita potravín a produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

Informácia pre uchádzačov:

Dovoľujeme si upozorniť uchádzačov o štúdium na UVLF v Košiciach, že z dôvodu zmien v doprave súvisiacich s rozsiahlou rekonštrukciou električkových tratí je potrebné rátať s obmedzením v doprave a možným zdržaním.  Je nevyhnutné vytvoriť si dostatočnú časovú rezervu, aby ste sa dostavili na prijímacie konanie včas.

 

Prijímacie konanie na ak. r. 2015/2016

 

Prijímacie konanie na UVLF v Košiciach pre štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016

 

Informácie o zmene poplatkov za ŠD