Vitajte na stránkach Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach je jedinou inštitúciou svojho druhu v Slovenskej republike. V súčasnosti poskytuje vzdelanie v akreditovaných študijných programoch kynológia, bezpečnosť krmív a potravín, vzťah človek – zviera a jeho využitie v canisterapii a hipoterapii, všeobecné veterinárske lekárstvo, hygiena potravín, farmácia, trh a kvalita potravín a produkčné zdravie zvierat a ochrana životného prostredia.

Na stránke nájdete všetky potrebné informácie o štúdiu, uchádzaní sa o štúdium, činnosti univerzity, organizačnej štruktúre univerzity a iných oblastiach univerzitného života.

Venujte pozornosť

 

O pridelení (nepridelení) ubytovania v ŠD UVLF pre akademický rok 2015/2016 získa študent informáciu v systéme AIS od 20. augusta 2015 !

 

DO POZORNOSTI

Oznamujem študentom UVLF v Košiciach s prideleným ubytovaním  v Študentských domovoch UVLF v Košiciach, že v prípade neubytovania sa  študenta v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok, je študent povinný najneskôr v deň jeho oficiálneho zápisu na akademický rok oznámiť riaditeľovi ŠD UVLF v Košiciach (ubytovacie oddelenie) záujem alebo nezáujem s prideleným ubytovaním.
Ak tak nebude oznámené, študent stráca právo nárokovať si na ubytovanie podľa pôvodnej zostavy.

 

Uchádzači t.j. študenti nastupujúci do 1.ročníka sú taktiež povinní sa ubytovať od 2.9.- do najneskôr dňa zápisu. Na ŠD si vyzdvihnete príslušné tlačivá, ktoré Vám vydá na to určená osoba. Je potrebné si so sebou zobrať hotovosť a fotografiu menšieho formátu. Šeky na vyplatenie bytného dostanete pri vyzdvihnutí tlačív v deň ubytovania sa. Šeky je potrebné  vyplatiť v daný deň. Pri ubytovaní sa platia prvé 2 mesiace t.j. september a október cca 106 € + 15 € darovací šek. Pošta od internátu je vzdialená cca 10 minút chôdze.

 

Rozdelenie študentov 1.ročníka ŠP VVL na výrobnú prax

 

Informácie o zmene poplatkov za ŠD