Loading...

Oznamy

Vyhodnotenie 66. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

Vyhodnotenie 66. ročníka Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ

V stredu 17. apríla 2024 sa pod záštitou rektora Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. MVDr. Jozefa Nagya, PhD., konal 66. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ. Na konferenciu a do recenzovaného zborníka bolo prihlásených 33 abstraktov od študentov a študentiek UVLF v Košiciach. Rokovania 66. ročníka Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ sa uskutočnili v predklinickej, klinickej a farmaceutickej sekcii. Konferenciu v anatomickej posluchárni otvorila prorektorka pre rozvoj školy a hodnotenie kvality doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

Študentské práce hodnotili odborné komisie v zložení:
Predklinická sekcia: predsedníčka doc. MVDr. Dana Marcinčáková, PhD. a členky doc. MVDr. Renáta Szabóová, PhD. a RNDr. Valéria Verebová, PhD.
Klinickú sekciu viedla predsedníčka doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD. a členovia MVDr. Edina Sesztáková, PhD. a MVDr. Róbert Link, PhD.
Farmaceutická sekcia rokovala pod vedením PharmDr. Slavomíra Kurhajca, PhD. a členov komisie PharmDr. Petra Takáča, PhD. a PharmDr. Tomáša Wolaschku, PhD.

  66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC
Zuzana Kostecká, Dana Marcinčáková, Mária Kuricová, Slavomír Kurhajec

Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmáciev Košiciach. Umiestnenie v jednotlivých sekciách bolo ocenené prémiou 200 € za 1. miesto; 150 € za 2. miesto a 100 € za 3. miesto. Podujatie podporila Komora veterinárnych lekárov SR, Slovenská asociácia veterinárnych lekárov malých zvierat, Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach a spoločnosti Royal Canine Czech & Slovak Republic, Farmina, VetCare Group, Pharmacopola, Vetis Košice, Siemens a Dr. Max.

Zborník abstraktov recenzovali MVDr. Daniel Barčák, PhD. a PharmDr. Radka Michalková, PhD. a editovala MVDr. Libuša Bodnárová. K úspešnej organizácii konferencie prispeli výraznou mierou aj moderátori sekcií študenti Rastislav Ringer, Lea Domská a Miloš Marcinčák a členovia organizačného výboru MVDr. Monika Drážovská, PhD., MVDr. Maroš Kostičák a MVDr. Jakub Lipinský.

Ceny Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmáciev Košiciach

Predklinická sekcia
1. miesto: Matúš Bučko, 3. ročník, ŠP HP, Viera Almášiová: Vplyv wi-fi žiarenia na štruktúru orgánov kuracieho embrya na 9. deň inkubácia Katedra morfologických disciplín, školiteľka: doc. MVDr. Viera Almášiová, PhD.
2. miesto: Cecilie Lyng, 6. ročník, ŠP general veterinary medicine, Zita Faixová: Serum biochemistry and hematology alterations in sled dogs before and after race Katedra biológie a fyziológie, školiteľka: prof. MVDr. Zita Faixová, PhD.
3. miesto: Sarah Mezníková, 6. ročník ŠP VVL, Noema Gajdoš Kmecová, Philip Assheton: Eutanázia mačiek – názory a postoje ovplyvňujúce rozhodovanie majiteľov Klinika malých zvierat, školiteľka: MVDr. Noema Gajdoš Kmecová, PhD.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC
Matúš Bučko, Cecilie Lyng, Sarah Mezníková. Ceny odovzdáva Dana Marcinčáková

Klinická sekcia
1. miesto: Alexandra Dohnal, 6. ročník, ŠP general veterinary medicine, Ľubica Horňáková: Determination of gestation period of dogs by measurement of foetal size Klinika malých zvierat, školiteľka: MVDr. Ľubica Horňáková, PhD.
2. miesto: Magdaléna Zaťková, 6. ročník, ŠP VVL, Vladimír Hura: Zlyhanie ovulácie u kobýl počas pripúšťacej sezóny Klinika koní, školiteľ: MVDr. Vladimír Hura, PhD.
3. miesto: Antónia Barnová, 6. ročník, ŠP VVL, Karol Račka, Andrea Schreiberová: Výskyt pľúcnych nematód u mačiek Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia, školiteľ: MVDr. Karol Račka, PhD.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC
Alexandra Dohnal, Magdaléna Zaťková, Antónia Barnová. Ceny odovzdáva Mária Kuricová

Farmaceutická sekcia
1. miesto: Michaela Križová, 5. ročník ŠP farmácia, Mária Kolesárová: Prínos inovatívnej terapie u pacientov s cystickou fibrózou Katedra farmakológie a toxikológie, školiteľka: RNDr. Mária Kolesárová, PhD.
2. miesto: Marek Mikolajčík, 5. ročník ŠP farmácia, Slavomír Kurhajec: Ibištek sudánsky (Hibiscus sabdariffa L.) a jeho potenciálny antidiabetický účinok Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky, školiteľ: PharmDr. Slavomír Kurhajec, Ph.D.
3. miesto: Andrea Hrošovská, 4. ročník ŠP farmácia, Ľudmila Balážová, Vladimíra Kňazovická: Biologicky aktívne látky a iné autentifikačné parametre slovenského medu Katedra farmaceutickej technológie, farmakognózie a botaniky, školiteľka: PharmDr. Ľudmila Balážová, PhD.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC
Michaela Križová, Marek Mikolajčík, Andrea Hrošovská. Ceny odovzdáva Slavomír Kurhajec.

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach venovala poukážky na nákup odbornej literatúry vo hodnote 20 € študentom: Martina Gondová, Matúš Galajda, Jakub Máčalka, Maxence Marie Olympe Nail a Daniela Hasinová.

    66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC

Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej republiky zastupoval člen prezídia MVDr. Miroslav Baran, ktorý odovzdal študentkám Lucii Oravkinovej, Kataríne Darvašiovej a Antónii Barnovej poukazy na vstup na Kongres KVL SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 30. 5. – 2. 6. 2024 v Hoteli Grand Jasná.

66_SVOC     66_SVOC
Lucia Oravkinová, Katarína Darvašiová a Antónia Barnová

Prezident Slovenskej asociácie veterinárnych lekárov malých zvierat MVDr. Róbert Maňko a člen prezídia SAVLMZ MVDr. Enrico Stefanizzi PhD. ocenili odbornou literatúrou Zuzanu Šufliarsku, Antóniu Barnovú, Katarínu Darvašiovú, Magdalénu Zaťkovú, Jakuba Máčalku a Emu Miškovičovú.

66_SVOC     66_SVOC
Ema Miškovičová, Katarína Darvašiová, Zuzana Šufliarska, Jakub Máčalka, Róbert Maňko, Magdaléna Zaťková, Antónia Barnová

Zástupkyňa spoločnosti Royal Canin Czech and Slovak Republic MVDr. Nikola Kostilníková odovzdala tri nákupné poukazy v hodnote 150 € študentom: Zuzana Kubišová, Maeva Rouyer, Katarína Štefaňáková. Balíčky krmiva pre psy a mačky získali Emília Folentová, Panteleimon Verganelakis a Michaela Švabová.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC

Spoločnosti Farmina a Royal Canin Czech and Slovak Republic zabezpečili pre všetkých aktívnych účastníkov konferencie aj konferenčné tašky s reklamnými predmetmi. Firma Farmina v zastúpení MVDr. Veroniky Lacikovej zabezpečila vydanie recenzovaného zborníka abstraktov na USB kľúčoch, ktorý bol súčasťou účastníckeho balíčka.

Spoločnosť VetCare Group ocenila poukazom na nákup zdravotníckeho oblečenia v hodnote 100 € študentky Theu Emilie Hartviksen a Katarínu Darvašiovú.

66_SVOC     66_SVOC

Obchodní zástupcovia spoločnosti Pharmacopola MVDr. Mária Svitková a MVDr. Milan Mazúr, odovzdali poukazy na vstup na Kongres KVL SR a Novú Veterináriu 2024 Filipovi Hakemu, Zuzane Šufliarskej a študentke Jaroslave Hatalovej poukaz v hodnote 100 € na nákup zo sortimentu spoločnosti.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC

Spoločnosť Vetis Košice v zastúpení MVDr. Eriky Hertnekiovej ocenila poukážkami na nákup zo sortimentu Vetis v hodnote 50 € študentky Zuzanu Kubišovú, Nathalie van Santen a Michaelu Križovú.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC

Spoločnosť Siemens Healthcare venovala študentom Veronike Beňovej, Ioanne Papalamprou, Michaele Križovej, Marekovi Mikolajčíkovi a Andrei Hrošovskej darčekové balíčky.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC

V záverečnom príhovore doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD., poďakovala študentom, školiteľom, členom odborných porôt, sponzorom, partnerom i hosťom za účasť a popriala všetkým veľa osobných a pracovných úspechov.

66_SVOC     66_SVOC     66_SVOC

doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD.
odborný a organizačný garant Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ