Loading...

Oznamy

VET FUTURE - kam kráča veterinárna profesia na Slovensku?

VET FUTURE - kam kráča veterinárna profesia na Slovensku?

18.04.2024   Aktuality

Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa vo štvrtok 18. apríla 2024 koná konferencia o budúcnosti veterinárnej profesie nazvaná VET FUTURE - kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? Jej organizátormi sú Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komora veterinárnych lekárov SR a Štátna veterinárna a potravinová správa SR. 

Súčasťou konferencie bude aj udelenie výročných ciey Medicus Veterinarius 2024 popredným osobnostiam veterinárnej medicíny pôsobiacim v rôznych odvetviach vedy, výskumu, teórie i praxe. Ceny Medicus Veterinarius 2024 získa šesť osobností: doc. MVDr. Emil Švický, CSc., prof. MVDr. Štefan Švrček, PhD., MVDr. Juraj Příhoda, CSc., MVDr. Viera Zaťková, MVDr. Juraj Balaščák, CSc. a MVDr. Ján Uhrin.