Loading...

Akcie

BeeConnected 2024: II. česko-slovenská apidologická konferencia a  Národné podujatie projektu B-THENET

BeeConnected 2024: II. česko-slovenská apidologická konferencia a Národné podujatie projektu B-THENET

04.04.2024 - 05.04.2024   Konferencie a semináre , Podujatia

Pozývame Vás na BeeConnected 2024: II. česko-slovenskú apidologickú konferenciu a Národné podujatie projektu B-THENET

Konferencia a národné podujatie sa uskutočnia 4. - 5. apríla 2024 na UVLF v Košiciach.

Hlavnou témou konferencie BeeConnected je vedecký výskum v oblasti včiel (Apoidea: Apiformes, včely), t. j. včiel medonosných, ostatných včiel, čmeliakov, ako aj v oblasti včelích produktov či geoinformatických a bioinformatických analýz spojených so včelami.

V nadväznosti na konferenciu sa 5. apríla 2024 uskutoční Národné podujatie projektu B-THENET na Slovensku. Náplňou podujatia, ktoré organizujeme v rámci medzinárodného projektu B-THENET, budú prednášky o správnych včelárskych postupoch a opatreniach pri závažných ochoreniach včiel, najmä klieštikovitosti a more včelieho plodu.

     

Bližšie informácie o podujatiach a registračný formulár nájdete na webovej stránke beeconnected.uvlf.sk. Zaregistrovať sa môžete na obe podujatia alebo iba na jedno z nich.

Prof. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD. a členovia organizačného výboru konferencie

Projekt B-THENET je financovaný Európskou úniou. Vyjadrené názory a stanoviská sú názormi a stanoviskami autorov
a nemusia nevyhnutne odrážať názory a stanoviská Európskej únie alebo Európskej výkonnej agentúry pre výskum.
Európska únia ani orgán poskytujúci pomoc za ne nezodpovedajú.