Loading...

Akcie

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

08.05.2023 - 10.05.2023   Konferencie a semináre
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie bol termín konferencie presunutý na máj 2023. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych…

PROFESIA DAYS KOŠICE

05.10.2022 - 06.10.2022   Akcie , Podujatia
PROFESIA DAYS KOŠICE - jedinečná príležitosť stretnúť zamestnávateľov a ľudí hľadajúcich zaujímavé pracovné príležitosti naživo.


European Research and Innovation Days 2022 - Európske dni výskumu a inovácií 2022

28.09.2022 - 29.09.2022   Akcie , Konferencie a semináre , Podujatia
Európske dni výskumu a inovácií sú každoročným hlavným podujatím Európskej komisie v oblasti výskumu a inovácií, na ktorom sa stretávajú tvorcovia politík, výskumní pracovníci, podnikatelia a verejnosť, aby diskutovali o budúcnosti výskumu a…26. sympózium z dejín farmácie

21.09.2022   Akcie , Podujatia
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, OZ Diversitas Culturae Banská Bystrica, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Klub dejín farmácie Vás pozývajú na: 26. sympózium z dejín…

SlovakiaTech Forum – Expo 2022

20.09.2022 - 21.09.2022   Akcie , Podujatia
Centrum vedecko-technických informácií SR ako jeden z hlavných partnerov podujatia SlovakiaTech Forum – Expo 2022 pozýva na najväčší technologický veľtrh a konferenciu na Slovensku. Podujatie sa uskutoční v dňoch 20. – 21. septembra 2022 v…


ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT

05.09.2022 - 07.09.2022   Akcie , Konferencie a semináre
21. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT VO SVETLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV sa uskutoční 5. - 7. septembra 2022 v hoteli Lesná v Starej Lesnej. Podujatie prináša…

XLVII. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI

23.06.2022 - 24.06.2022   Akcie , Konferencie a semináre
Pozývame vás online konferenciu XLVII. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI, ktorá sa bude konať pod záštitou dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH. …

Hygiena Alimentorum XLII

18.05.2022 - 20.05.2022   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne a kolegovia, v mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na výročný 42. ročník konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLII s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny –…

Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship

Chcete vedieť ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship? Prihláste sa na webinár, ktorý spoluorganizuje Národná jancelária Horizontu a iniciatíva Žijem vedu. Podujatie sa uskutoční online dňa 4. mája v čase 10:00 – 12:00 h. …

Chemické horizonty

28.04.2022   Akcie , Podujatia
Slovenská chemická spoločnosť organizuje cyklus populárno-náučných prednášok Chemické horizonty. Akutálna sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2022 o 14:00 prostredníctvom MS Teams. V aprílovej prednáške bude doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD. …

64. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2021/2022 sa uskutoční 27. apríla 2022. Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v troch sekciách: MULTIODBOROVÁ SEKCIA A (rokovací jazyk: anglický) MULTIODBOROVÁ…

GraCo2022 - nové hranice vo veterinárnom a lekárskom vzdelávaní

21.04.2022 - 23.04.2022   Akcie , Konferencie a semináre
25. Európska konferencia o veterinárnom a lekárskom vzdelávaní, ktorá sa uskutoční 21. - 23. apríla 2022 v Budapešti, bude venovaná novým hraniciam vo veterinárnom a lekárskom vzdelávaní. Ponúkne najnovšie poznatky o využívaní umelej inteligencie…

“Let´s talk” - Virtual Exchange

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Kristiania College University, Oslo pozývajú na online workshop „Let´s talk“, ktorý sa koná 31. marca 2022 od 13. hod. prostredníctvom platformy zoom (https://url.umb.sk/efumbkristianiaworkshop2).…

Deň otvorených dverí 2022

17.03.2022   Akcie
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA UVLF

Webinár o rodovej rovnosti v európskom výskume

10.03.2022   Akcie
Európska únia sa zaviazala podporovať rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach a oblasť výskumu a inovácií nie je výnimkou. Napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú mnohé systémové bariéry, ktoré bránia dosiahnutiu optimálnej rodovej rovnosti vo…

OBEZITA Z POHĽADU FARMACEUTICKEJ PRAXE

04.03.2022   Akcie
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF organizuje odborný seminár pre študentov farmácie.