Loading...

Akcie

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

05.05.2022 - 08.05.2022   Konferencie a semináre
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie bol termín konferencie presunutý na máj 2022. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych…

XIII. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

Vážení mladí vedeckí pracovníci, srdečne Vás pozývame na XIII. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Hlavným cieľom konferencie je sústrediť na…

Veda nemôže čakať: Nové horizonty

29.11.2021 - 30.11.2021   Konferencie a semináre , Podujatia
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnolôógií Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravujú prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu nazvanú Veda nemôže čakať:…

Hygiena Alimentorum XLI.

21.11.2021 - 23.11.2021   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne a kolegovia, v mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na 41. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLI s tematickým zameraním „NOVÉ TRENDY ZVYŠOVANIA KVALITY A ZDRAVOTNEJ BEZPEČNOSTI MÄSA…

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES

10.11.2021   Akcie
.Čo sa stane so zdravotníkom, ktorý bol účastný odhaleného poškodenia zdravia pacienta (nežiaducej udalosti)? Po odhalení nežiaducej udalosti zažívajú zdravotníci výrazný stres, ktorý má dopad na ich osobný, ale aj pracovný život. Väčšina…

COINTT - Konferencia o duševnom vlastníctve

19.10.2021 - 21.10.2021   Akcie
Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď sa spoločne pochopia, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s…

XIV. Lazarove dni  výživy a veterinárnej dietetiky a NutriNET 2021

08.09.2021 - 09.09.2021   Konferencie a semináre
Katedra výživy a chovu zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pripravujú vedeckú…

Infodeň CZ-SK k nástrojom Wideningu – výzvy 2021-22

Národná kancelária Horizontu spolu s Technologickým centrom AV ČR Vás pozývajú na spoločný česko-slovenský infodeň k téme Rozširovanie účasti a posilnenie excelentnosti s názvom Infodeň CZ-SK  k nástrojom Wideningu – výzvy 2021-22, ktorý sa…

Príležitosti pre mladých výskumníkov: MSCA Postdoctoral Fellowship a ERA Fellowship

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na webinár zameraný na predstavenie príležitostí pre mladých výskumníkov, ktoré ponúkajú akcie Marie Sklodowska Curie postdoctoral fellowship (MSCA PF) a Fostering balanced brain circulation (ERA fellowship…

Webinár The Funding & tenders Portal for beginners

27.05.2021   Podujatia
Webinár The Funding & tenders Portal for beginners organizuje Európska komisia dňa 27. mája 2021 (online streaming). Portál je hlavným nástrojom EK pre: zverejňovanie výziev na podávanie projektov v rámci rôznych finančných…

Webinár k finančným pravidlám programu Horizont Európa

26.05.2021   Akcie
Na webinári predstavia hlavné zmeny vo finančnej oblasti v novom rámcovom programe Horizont Európe v porovnaní s programom Horizont 2020. Tu nájdete všetky podrobnosti o podujatí.  Na podujatie je potrebné sa registrovať. Registrácia je…

Webinár Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2022

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 4. mája.2021 od 9:30 – 12:45 hod. na webinár s názvom „Horizont Európa – Klaster 6 Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie”, ktorý je zameraný na predstavenie…

Tematický webinár Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 29.04.2021 v čase 14:00 – 15:45 h. na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka klaster Zdravie v programe Horizont Európa, v novom rámcovom programe EÚ…

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2020/2021 sa uskutoční 28. apríla 2021. Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v dvoch sekciách: Multiodborová sekcia Klinická sekcia Program …

Webinár: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

Národná kancelária Horizontu Vám dáva do pozornosti online podujatie s názvom: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 28. apríla 2021 v čase 9:00 – 12:00 hod. online, cez platformu webex. Tu nájdete…

Ako pripraviť úspešný návrh do programu Horizont Európa

24.03.2021   Podujatia
Európska komisia organizuje dňa 24. marca 2021 v čase 10:00 – 16:15 online informačné podujatie s názvom Ako pripraviť úspešný projektový návrh do programu Horizont Európa. Cieľom podujatia bude informovať potenciálnych…

Deň otvorených dverí 2021

12.03.2021 - 13.03.2021   Akcie

Predstavia sa národné kontaktné body HORIZONT EURÓPA

10.03.2021   Podujatia
V stredu 10. marca 2021 v čase od 9:00 do 12:00 organizuje Národná kancelária Horizontu online podujatie s názvom  Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, ich činnosti a jednotlivých oblastí programu. Cieľom…

Problémy súvisiace s chovom zvierat

18.11.2020 - 20.11.2020   Konferencie a semináre
V súvislosti s COVID 19 a novými platnými opatreniami od 15.10.2020 Vám oznamujeme že konferencia : Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne zaväzných právnych predpisov sa v termíne november –…

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2020

Aby sme nepoľavili v snahe kriticky uvažovať a nepodľahnúť každému hoaxu. Aby sme si pred dôležitými právno-medicínsko-etickými rozhodnutiami dokázali klásť správne otázky. Aby študenti medicíny, farmácie a práva videli svet taký, aký v…