Loading...

Akcie

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

08.05.2023 - 10.05.2023   Konferencie a semináre
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie bol termín konferencie presunutý na máj 2023. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych…

26. sympózium z dejín farmácie

21.09.2022   Akcie , Podujatia
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, OZ Diversitas Culturae Banská Bystrica, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Klub dejín farmácie Vás pozývajú na: 26. sympózium z dejín…

Hygiena Alimentorum XLII

18.05.2022 - 20.05.2022   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne a kolegovia, v mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na výročný 42. ročník konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLII s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny –…

Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship

Chcete vedieť ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship? Prihláste sa na webinár, ktorý spoluorganizuje Národná jancelária Horizontu a iniciatíva Žijem vedu. Podujatie sa uskutoční online dňa 4. mája v čase 10:00 – 12:00 h. …

Chemické horizonty

28.04.2022   Akcie , Podujatia
Slovenská chemická spoločnosť organizuje cyklus populárno-náučných prednášok Chemické horizonty. Akutálna sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2022 o 14:00 prostredníctvom MS Teams. V aprílovej prednáške bude doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD. …

64. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2021/2022 sa uskutoční 27. apríla 2022. Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v troch sekciách: MULTIODBOROVÁ SEKCIA A (rokovací jazyk: anglický) MULTIODBOROVÁ…

GraCo2022 - nové hranice vo veterinárnom a lekárskom vzdelávaní

21.04.2022 - 23.04.2022   Akcie , Konferencie a semináre
25. Európska konferencia o veterinárnom a lekárskom vzdelávaní, ktorá sa uskutoční 21. - 23. apríla 2022 v Budapešti, bude venovaná novým hraniciam vo veterinárnom a lekárskom vzdelávaní. Ponúkne najnovšie poznatky o využívaní umelej inteligencie…

“Let´s talk” - Virtual Exchange

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Kristiania College University, Oslo pozývajú na online workshop „Let´s talk“, ktorý sa koná 31. marca 2022 od 13. hod. prostredníctvom platformy zoom (https://url.umb.sk/efumbkristianiaworkshop2).…

Deň otvorených dverí 2022

17.03.2022   Akcie
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE O PRIJÍMACOM KONANÍ NA UVLF

Webinár o rodovej rovnosti v európskom výskume

10.03.2022   Akcie
Európska únia sa zaviazala podporovať rodovú rovnosť vo všetkých oblastiach a oblasť výskumu a inovácií nie je výnimkou. Napriek dosiahnutému pokroku pretrvávajú mnohé systémové bariéry, ktoré bránia dosiahnutiu optimálnej rodovej rovnosti vo…

OBEZITA Z POHĽADU FARMACEUTICKEJ PRAXE

04.03.2022   Akcie
Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie UVLF organizuje odborný seminár pre študentov farmácie.  

ERC INFORMATION DAY IN SLOVAKIA

Národná kancelária Horizont a European Research Council organizujú medzinárodné podujatie ERC INFORMATION DAY IN SLOVAKIA. Podujatie sa uskutocni online dňa 23. februára 2022 v čase 10:00 - 12:00 h. Informačný deň je určený pre výskumných…

Slovak COST Info Day 2022

22.02.2022   Akcie , Podujatia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s asociáciou COST pozýva na online podujatie Slovak COST Info Day 2022, ktoré sa uskutoční 22. februára 2022 v čase od 10:00 do 12:00 h. COST Info Day je príležitosťou bližšie…

XIII. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

Vážení mladí vedeckí pracovníci, srdečne Vás pozývame na XIII. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Hlavným cieľom konferencie je sústrediť na…

Veda nemôže čakať: Nové horizonty

29.11.2021 - 30.11.2021   Konferencie a semináre , Podujatia
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnolôógií Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravujú prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu nazvanú Veda nemôže čakať:…

Hygiena Alimentorum XLI - online

Vážené kolegyne a kolegovia,  s poľutovaním si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na nepriaznivú celospoločenskú situáciu a opatrenia súvisiace s pandémiou vírusu COVID-19 sa organizačný výbor konferencie rozhodol presunúť medzinárodnú…

XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

11.11.2021 - 12.11.2021   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, šestnásty ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, na ktorý Vás srdečne pozývame, sa bude konať 11. a 12. novembra 2021 (štvrtok a piatok) online na platforme MS Teams. …

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES

10.11.2021   Akcie
.Čo sa stane so zdravotníkom, ktorý bol účastný odhaleného poškodenia zdravia pacienta (nežiaducej udalosti)? Po odhalení nežiaducej udalosti zažívajú zdravotníci výrazný stres, ktorý má dopad na ich osobný, ale aj pracovný život. Väčšina…

Webinár pre začiatočníkov o výskumno-inovačných príležitostiach

08.11.2021   Akcie
Národná kancelária Horizontu pozýva na webinar zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka 1. pilier Excelentná veda v rámcovom programe Horizont Európa. Bližie budú predstavené grantové možnosti v schémach ERC, MSCA a…

COINTT - Konferencia o duševnom vlastníctve

19.10.2021 - 21.10.2021   Akcie
Niekto má nový nápad, niekto podnikateľského ducha. Keď sa spoločne pochopia, môže prísť úspech. Poznať význam ochrany duševného vlastníctva je kľúčová hodnota pre obe strany. Akademikov a podnikateľov aj tento rok spojí odborná konferencia s…