Loading...

Akcie

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

05.05.2022 - 08.05.2022   Konferencie a semináre
Vzhľadom na vývoj pandemickej situácie bol termín konferencie presunutý na máj 2022. Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych…

XIII. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

Vážení mladí vedeckí pracovníci, srdečne Vás pozývame na XIII. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Hlavným cieľom konferencie je sústrediť na…

Hygiena Alimentorum XLI. - Zmena termímu

21.11.2021 - 23.11.2021   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne a kolegovia, vzhľadom na celospoločenskú situáciu súvisiacu s pandémiou vírusu COVID-19 a nemožnosť v najbližšej dobe organizovať spoločenské podujatia sa organizačný výbor konferencie rozhodol presunúť 41. ročník…

XIV. Lazarove dni  výživy a veterinárnej dietetiky a NutriNET 2021

08.09.2021 - 09.09.2021   Konferencie a semináre
Katedra výživy a chovu zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pripravujú vedeckú…

Príležitosti pre mladých výskumníkov: MSCA Postdoctoral Fellowship a ERA Fellowship

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na webinár zameraný na predstavenie príležitostí pre mladých výskumníkov, ktoré ponúkajú akcie Marie Sklodowska Curie postdoctoral fellowship (MSCA PF) a Fostering balanced brain circulation (ERA fellowship…

Webinár The Funding & tenders Portal for beginners

27.05.2021   Podujatia
Webinár The Funding & tenders Portal for beginners organizuje Európska komisia dňa 27. mája 2021 (online streaming). Portál je hlavným nástrojom EK pre: zverejňovanie výziev na podávanie projektov v rámci rôznych finančných…

Webinár k finančným pravidlám programu Horizont Európa

26.05.2021   Akcie
Na webinári predstavia hlavné zmeny vo finančnej oblasti v novom rámcovom programe Horizont Európe v porovnaní s programom Horizont 2020. Tu nájdete všetky podrobnosti o podujatí.  Na podujatie je potrebné sa registrovať. Registrácia je…

Webinár Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2022

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 4. mája.2021 od 9:30 – 12:45 hod. na webinár s názvom „Horizont Európa – Klaster 6 Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie”, ktorý je zameraný na predstavenie…

Tematický webinár Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 29.04.2021 v čase 14:00 – 15:45 h. na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka klaster Zdravie v programe Horizont Európa, v novom rámcovom programe EÚ…

63. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2020/2021 sa uskutoční 28. apríla 2021. Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v dvoch sekciách: Multiodborová sekcia Klinická sekcia Program …

Webinár: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

Národná kancelária Horizontu Vám dáva do pozornosti online podujatie s názvom: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 28. apríla 2021 v čase 9:00 – 12:00 hod. online, cez platformu webex. Tu nájdete…

Ako pripraviť úspešný návrh do programu Horizont Európa

24.03.2021   Podujatia
Európska komisia organizuje dňa 24. marca 2021 v čase 10:00 – 16:15 online informačné podujatie s názvom Ako pripraviť úspešný projektový návrh do programu Horizont Európa. Cieľom podujatia bude informovať potenciálnych…

Deň otvorených dverí 2021

12.03.2021 - 13.03.2021   Akcie

Predstavia sa národné kontaktné body HORIZONT EURÓPA

10.03.2021   Podujatia
V stredu 10. marca 2021 v čase od 9:00 do 12:00 organizuje Národná kancelária Horizontu online podujatie s názvom  Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, ich činnosti a jednotlivých oblastí programu. Cieľom…

Problémy súvisiace s chovom zvierat

18.11.2020 - 20.11.2020   Konferencie a semináre
V súvislosti s COVID 19 a novými platnými opatreniami od 15.10.2020 Vám oznamujeme že konferencia : Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne zaväzných právnych predpisov sa v termíne november –…

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2020

Aby sme nepoľavili v snahe kriticky uvažovať a nepodľahnúť každému hoaxu. Aby sme si pred dôležitými právno-medicínsko-etickými rozhodnutiami dokázali klásť správne otázky. Aby študenti medicíny, farmácie a práva videli svet taký, aký v…

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 – 2027 (online)

29.10.2020   Podujatia
Vo štvrtok 29. októbra 2020 sa uskutoční online podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa. Dozviete sa viac o štruktúre programu, súčastiach jednotlivých pilierov, aj…


Vedecká konferencia - Voda a klimatické zmeny

Vedecká konferencia - Voda a klimatické zmeny - Cirkulár

XII. ročník konferencie Mladí vedci

21.11.2019 - 22.11.2019   Konferencie a semináre
Leták II. cirkulár