Loading...

Akcie

26. sympózium z dejín farmácie

21.09.2022   Akcie , Podujatia
Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica, Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, OZ Diversitas Culturae Banská Bystrica, Východoslovenské múzeum v Košiciach a Klub dejín farmácie Vás pozývajú na: 26. sympózium z dejín…

Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship

Chcete vedieť ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship? Prihláste sa na webinár, ktorý spoluorganizuje Národná jancelária Horizontu a iniciatíva Žijem vedu. Podujatie sa uskutoční online dňa 4. mája v čase 10:00 – 12:00 h. …

Chemické horizonty

28.04.2022   Akcie , Podujatia
Slovenská chemická spoločnosť organizuje cyklus populárno-náučných prednášok Chemické horizonty. Akutálna sa uskutoční vo štvrtok 28. apríla 2022 o 14:00 prostredníctvom MS Teams. V aprílovej prednáške bude doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD. …

Slovak COST Info Day 2022

22.02.2022   Akcie , Podujatia
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s asociáciou COST pozýva na online podujatie Slovak COST Info Day 2022, ktoré sa uskutoční 22. februára 2022 v čase od 10:00 do 12:00 h. COST Info Day je príležitosťou bližšie…

Veda nemôže čakať: Nové horizonty

29.11.2021 - 30.11.2021   Konferencie a semináre , Podujatia
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnolôógií Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravujú prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu nazvanú Veda nemôže čakať:…

Webinár The Funding & tenders Portal for beginners

27.05.2021   Podujatia
Webinár The Funding & tenders Portal for beginners organizuje Európska komisia dňa 27. mája 2021 (online streaming). Portál je hlavným nástrojom EK pre: zverejňovanie výziev na podávanie projektov v rámci rôznych finančných…

Ako pripraviť úspešný návrh do programu Horizont Európa

24.03.2021   Podujatia
Európska komisia organizuje dňa 24. marca 2021 v čase 10:00 – 16:15 online informačné podujatie s názvom Ako pripraviť úspešný projektový návrh do programu Horizont Európa. Cieľom podujatia bude informovať potenciálnych…

Predstavia sa národné kontaktné body HORIZONT EURÓPA

10.03.2021   Podujatia
V stredu 10. marca 2021 v čase od 9:00 do 12:00 organizuje Národná kancelária Horizontu online podujatie s názvom  Predstavenie Národných kontaktných bodov pre program Horizont Európa, ich činnosti a jednotlivých oblastí programu. Cieľom…

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2020

Aby sme nepoľavili v snahe kriticky uvažovať a nepodľahnúť každému hoaxu. Aby sme si pred dôležitými právno-medicínsko-etickými rozhodnutiami dokázali klásť správne otázky. Aby študenti medicíny, farmácie a práva videli svet taký, aký v…

Kick-off podujatie k rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie Horizon Europe na roky 2021 – 2027 (online)

29.10.2020   Podujatia
Vo štvrtok 29. októbra 2020 sa uskutoční online podujatie zamerané na predstavenie nadchádzajúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa. Dozviete sa viac o štruktúre programu, súčastiach jednotlivých pilierov, aj…

Zlaté promócie vrátili v čase absolventov univerzity

11.09.2019   Akcie , Podujatia
Tradícia odovzdávania zlatých diplomov absolventom, ktorí ukončili svoje štúdium pred päťdesiatimi rokmi, pokračovala v stredu 11. septembra v Aule Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie už po pätnásty raz. Pri slávnostnom akte prevzalo…

Pozvánka na stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

12.11.2018   Podujatia
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva našu univerzitu navštívi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska.  Pán prezident by sa rád stretol so študentmi i zamestnancami v aule univerzity v pondelok 12. 11. 2018 od 14.00 na diskusiu o…

Slávnostné otvorenie záhrady liečivých rastlín

24.10.2018   Podujatia
24. októbra 2018 sa na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach o 13. hod. uskutoční slávnostné otvorenie záhrady liečivých rastlín. Otvorenie bude prebiehať v záhrade liečivých rastlín za farmaceutickým pavilónom UVLF v…

Výstava zvierat východoslovenského regiónu

20.10.2018 - 21.10.2018   Podujatia
Dňa 20. – 21. októbra 2018 sa uskutoční VIII. Výstava zvierat východoslovenského regiónu v Barci na ulici Pri Pošte 2. Členovia Chovateľského klubu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach budú po prvýkrát vystavovať…

Hubertova jazda 2018

12.10.2018   Podujatia
Hubertova jazda je už niekoľko rokov tradíciou Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach v spolupráci s jazdeckým oddielom TJ Slávia UVLF v Košiciach. Táto tradícia má priblížiť sviatok svätého Huberta – patróna poľovníkov a…

Rektorka UVLF v Košiciach podpísala Memorandum o porozumení

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., podpísala 4. októbra 2018 v rakúskom meste Graz Memorandum o porozumení (Memorandum of Undrestanding), ktoré potvrdzuje uzavretie…

Pozvánka na výstavu

04.10.2018 - 26.10.2018   Podujatia
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach Vás srdečne pozýva na výstavu Nevyužité možnosti ľudovej medicíny, duchovné a hmotné bohatstvo horného Zemplína. Výstava sa uskutoční od 4. do 26. 10. 2018, od 9.00 do 15.00 hod. v…

Slávnostného uvedenia zmodernizovanej farmy nosníc sa zúčastnila aj UVLF v Košiciach

02.10.2018   Podujatia
Dňa 2. októbra 2018 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie do prevádzky zmodernizovanej farmy nosníc spoločnosti Hydina Holding, s.r.o. v Kežmarku. Do prevádzky bol uvedený moderný voliérový podstielkový chov nosníc a triedička vajec. UVLF v…

Na 12. ročníku Európskej noci výskumníkov sa zúčastnila aj UVLF v Košiciach

28.09.2018   Akcie , Podujatia
Aj tento rok sa Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach zapojila do 12. ročníka prestížneho festivalu vedy Európska noc výskumníkov (ENV) 2018. Európska noc výskumníkov priniesla vedu a výskum bližšie k širokej verejnosti, a to…

Slávnostné otvorenie akademického roku

14.09.2018   Podujatia
Slávnostné otvorenie akademického roku 2018/2019 sa bude konať v Aule UVLF v pavilóne morfologických disciplín 14.9.2018 o 10:00 hod.