Loading...

Akcie

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

13.06.2023 - 16.06.2023   Akcie , Konferencie a semináre
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych zmenách pod názvom „Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat“, ktorú…

Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševného vlastníctvo (EUIPO) a Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO AMC) organizuje medzinárodnú konferenciu - "Prečo je…

HYGIENA ALIMENTORUM XLIII

10.05.2023 - 12.05.2023   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne a kolegovia, v mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na 43. ročník konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLIII s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť a kvalita mliečnych a rastlinných komodít – aktuálne problémy a…

65. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

sa uskutoční – 26. apríla 2023 Konferencia v akademickom roku 2022/2023 je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v troch sekciách: Predklinická sekcia Anatómia, histológia, biológia, genetika,…

European Research and Innovation Days 2022 - Európske dni výskumu a inovácií 2022

28.09.2022 - 29.09.2022   Akcie , Konferencie a semináre , Podujatia
Európske dni výskumu a inovácií sú každoročným hlavným podujatím Európskej komisie v oblasti výskumu a inovácií, na ktorom sa stretávajú tvorcovia politík, výskumní pracovníci, podnikatelia a verejnosť, aby diskutovali o budúcnosti výskumu a…ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT

05.09.2022 - 07.09.2022   Akcie , Konferencie a semináre
21. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT VO SVETLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV sa uskutoční 5. - 7. septembra 2022 v hoteli Lesná v Starej Lesnej. Podujatie prináša…

XLVII. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI

23.06.2022 - 24.06.2022   Akcie , Konferencie a semináre
Pozývame vás online konferenciu XLVII. LEKÁRNICKÉ DNI MILANA LEHKÉHO SLOVENSKEJ FARMACEUTICKEJ SPOLOČNOSTI, ktorá sa bude konať pod záštitou dekana Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave prof. PharmDr. Jána Klimasa, PhD., MPH. …

Hygiena Alimentorum XLII

18.05.2022 - 20.05.2022   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne a kolegovia, v mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na výročný 42. ročník konferencie HYGIENA ALIMENTORUM XLII s tematickým zameraním „Zdravotná bezpečnosť a kvalita produktov hydiny, rybolovu a zveriny –…

Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship

Chcete vedieť ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship? Prihláste sa na webinár, ktorý spoluorganizuje Národná jancelária Horizontu a iniciatíva Žijem vedu. Podujatie sa uskutoční online dňa 4. mája v čase 10:00 – 12:00 h. …

64. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2021/2022 sa uskutoční 27. apríla 2022. Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v troch sekciách: MULTIODBOROVÁ SEKCIA A (rokovací jazyk: anglický) MULTIODBOROVÁ…

GraCo2022 - nové hranice vo veterinárnom a lekárskom vzdelávaní

21.04.2022 - 23.04.2022   Akcie , Konferencie a semináre
25. Európska konferencia o veterinárnom a lekárskom vzdelávaní, ktorá sa uskutoční 21. - 23. apríla 2022 v Budapešti, bude venovaná novým hraniciam vo veterinárnom a lekárskom vzdelávaní. Ponúkne najnovšie poznatky o využívaní umelej inteligencie…

“Let´s talk” - Virtual Exchange

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Kristiania College University, Oslo pozývajú na online workshop „Let´s talk“, ktorý sa koná 31. marca 2022 od 13. hod. prostredníctvom platformy zoom (https://url.umb.sk/efumbkristianiaworkshop2).…

ERC INFORMATION DAY IN SLOVAKIA

Národná kancelária Horizont a European Research Council organizujú medzinárodné podujatie ERC INFORMATION DAY IN SLOVAKIA. Podujatie sa uskutocni online dňa 23. februára 2022 v čase 10:00 - 12:00 h. Informačný deň je určený pre výskumných…

XIII. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

Vážení mladí vedeckí pracovníci, srdečne Vás pozývame na XIII. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Hlavným cieľom konferencie je sústrediť na…

Veda nemôže čakať: Nové horizonty

29.11.2021 - 30.11.2021   Konferencie a semináre , Podujatia
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnolôógií Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravujú prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu nazvanú Veda nemôže čakať:…

Hygiena Alimentorum XLI - online

Vážené kolegyne a kolegovia,  s poľutovaním si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na nepriaznivú celospoločenskú situáciu a opatrenia súvisiace s pandémiou vírusu COVID-19 sa organizačný výbor konferencie rozhodol presunúť medzinárodnú…

XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

11.11.2021 - 12.11.2021   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, šestnásty ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, na ktorý Vás srdečne pozývame, sa bude konať 11. a 12. novembra 2021 (štvrtok a piatok) online na platforme MS Teams. …

XIV. Lazarove dni  výživy a veterinárnej dietetiky a NutriNET 2021

08.09.2021 - 09.09.2021   Konferencie a semináre
Katedra výživy a chovu zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pripravujú vedeckú…