Loading...

Akcie

Štandardný postup pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární

Štandardný postup pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární

Farmaceutická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave, Katedra lekárenstva a sociálnej farmácie Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Slovenská lekárnická komora pozývajú na odborný seminár a workshop zameraný na implementáciu Štandardného postupu pre výkon prevencie kardiovaskulárnych ochorení v podmienkach verejných lekární do lekárenskej praxe. Uskutoční sa v sobotu 10. júna 2023 vo veľkej zasadačke farmaceutického pavilónu.