Loading...

Akcie

Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?

Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?

Úrad priemyselného vlastníctva SR v spolupráci s Úradom Európskej únie pre duševného vlastníctvo (EUIPO) a Arbitrážnym a mediačným centrom Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO AMC) organizuje medzinárodnú konferenciu - "Prečo je mediácia výhodná aj pre inovatívne firmy?", ktorá sa uskutoční 30. mája 2023 od 9.00 do 17.00 h v hotelom komplexe x-bionic® sphere v Šamoríne (miestnosť - aula).

Domáci a zahraniční experti (mediátori a rozhodcovia) z oblasti mimosúdnych národných a medzinárodných sporov Vám poradia, kde, kedy a na koho sa môžete obrátiť v prípade, ak sa chcete vyhnúť zdĺhavému a nákladnému súdnemu konaniu a na riešenie sporu zvažujete využiť mediáciu. Dozviete sa aj:
– aké služby, za akých podmienok a za akú cenu v oblasti mediácie ponúka Arbitrážne a mediačné centrum WIPO,
– ako sa stať mediátorom zapísaným na medzinárodnom zozname „List of Neutrals“,
– aké služby Vám ponúka v oblasti mediácie Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO),
– aká je prax vo využívaní alternatívneho riešenia sporov na Slovensku, v Čechách, v krajinách EÚ a vo Švajčiarsku.

Konferencia je určená mediátorom, patentovým zástupcom, advokátom, podnikateľom, zástupcom štátnej správy, zástupcom univerzít a vysokých škôl vrátane študentov a širokej verejnosti.

Podujatie sa uskutočníprezenčne (počet účastníkov je limitovaný) a on-line (cez ZOOM) v slovenskom a anglickom jazyku so simultánnym tlmočením.
Konferencia, obed a parkovanie pred hotelovým komplexom v Šamoríne je pre účastníkov zdarma.

Tu nájdete program a registračný formulár