Loading...

Akcie

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat

13.06.2023 - 16.06.2023   Akcie , Konferencie a semináre

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a nórska Nord universitet začali s prípravou už tretej spoločnej konferencie o globálnych zmenách pod názvom „Vplyv globálnych zmien na životné prostredie, zdravie ľudí a zvierat“, ktorú plánujú zorganizovať v júni 2023 v Košiciach. Podujatie je výsledkom dlhoročnej spolupráce oboch univerzít ako dôležitých spoločenských aktérov reagovať na náročné výzvy, ktorým čelí ľudstvo za posledné desaťročia.

Informácie o podujatí nájdete na webstránke konferencie

Iniciatívu podporili Island, Lichtenštajnsko a Nórsko prostredníctvom Grantov EHP a Nórska. Ak sa chcete dozvedieť viac o programoch a projektoch financovaných z Grantov EHP a Nórska na Slovensku, navštívte stránku www.eeagrants.sk alebo www.norwaygrants.sk.

Prvú takúto konferenciu univerzity spoločne úspešne zorganizovali v roku 2017 v Košiciach vďaka finančnej podpore Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Grantov EHP a Nórska za účasti takmer 120 odborníkov z rôznych krajín sveta. O dva roky neskôr na ňu nadviazali organizátori v nórskom Bodø, ktorej sa zúčastnili a prispeli svojimi prezentáciami aj zástupcovia UVLF v Košiciach.

Po tretíkrát sa konferencia vráti opäť do Košíc, aby sa stala medzinárodnou a multidisciplinárnou platformou na zdieľanie najnovších vedeckých poznatkov, výmenu skúseností, budovanie vzťahov a vedeckých sietí.

Programovým obsahom konferencie budú:
Sekcia 1. Dopady globálnych zmien na zdravie ľudí a zvierat - koncept jedného zdravia;
Sekcia 2. Dopady globálnych a klimatických zmien na prostredie;
Sekcia 3. Vplyv globálnych a klimatických zmien na zdroje vody a ovzdušie.

MVDr. Martin Tomko, PhD., odborný a organizačný garant konferencie
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach