Loading...

Akcie

Clinical Skills Event 2024

Clinical Skills Event 2024

15.03.2024   Akcie , Podujatia

V piatok 15. marca 2024 od 09.00 do 15.00 hod. sa uskutoční súťaž určená pre študentov farmácie a medicíny Clinical Skills Event 2024. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti farmácie Farmaceutickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a študenti medicíny Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Lekárskej fakulty Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave, Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine a Lekárskej fakulty Univerzity P. J.  Šafárika v Košiciach.

  Zaregistrovať sa môžete tu

Na Farmaceutickej fakulte UK v Bratislave sa stretnú študenti FaF UK,  LF UK a LF SZU). Na Univerzite veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa stretnú študenti UVLF, JLF UK a UPJŠ. Súťaž bude pozostávať z troch kôl. V každom budú súťažiť štvorčlenné tímy - dvaja študenti medicíny a dvaja študenti farmácie, pričom pri riešení kazuistík je možné používať externé zdroje ako knihy, učebnice, internet.

Prihlásiť sa môžete ako tím pozostávajúci z dvoch študentov farmácie a dvoch študentov medicíny alebo ako dvojica a organizátori vás následne spárujú s dvojicou z druhého odboru. Účasť sa pre farmaceutov ráta aj do Certifikátu aktívneho študenta (CAŠ). Vyhodnotenie súťaže bude o 2 - 3 týždne po súťaži. 

Účastníci môžu okrem cenných skúsenosti získať aj zážitky pri riešení kazuistík. Na víťazov čakajú hodnotné ceny (knihy, poukážky na medicínske oblečenie, baličky, vizita v nemocnici a ďalšie). Každý účastník dostane certifikát, ktorý obohatí jeho životopis, obzvlášť ak by sa chcel uberať klinickým smerom a uvítací balíček.