Loading...

Akcie

IVSA - Deň pracovných príležitostí

IVSA - Deň pracovných príležitostí

26.03.2024   Akcie , Podujatia

Študentský klub IVSA Slovakia, ktorý pôsobí na UVLF, aj v tomto roku pripravuje Deň pracovných príležitostí. Uskutoční sa priamo v areáli našej univerzity v pavilónoch P-34 a P-35 v utorok 26. marca 2024.

Cieľom Dňa pracovných príležitostí je poskytnúť študentom priamy prístup k relevantným informáciám o ich budúcej profesionálnej kariére. Podujatie je určené pre študentov končiacich ročníkov študijných programov všeobecné veterinárske lekárstvo a hygiena potravín.

Deň Pracovných Príležitostí 2024

Harmonogram Dňa pracovných príležitostí

Mapa UVLF