Loading...

Akcie

65. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

65. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

sa uskutoční – 26. apríla 2023

Konferencia v akademickom roku 2022/2023 je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v troch sekciách:

  1. Predklinická sekcia
    Anatómia, histológia, biológia, genetika, etológia, etika chovu zvierat, biochémia, mikrobiológia, fyziológia a patologická fyziológia, história veterinárnej medicíny a pod.
  2. Klinická sekcia
    Chirurgia, ortopédia, interná medicína, gynekológia a pôrodníctvo, parazitológia, toxikológia, a pod.
  3. Farmaceutická sekcia
    Liečivá, klinická farmakológia, rezíduá liečiv, lekárenstvo, sociálna farmácia, a pod.

Vyhodnotenie

Program konferencie

Zborník abstraktov

1. cirkulár

2. cirkulár

3. cirkulár

Registračný formulár.