Loading...

Oznamy

64. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ má svojich víťazov

64. ročník Študentskej vedeckej konferencie ŠVOČ má svojich víťazov

28.04.2022   Aktuality

V stredu 27. apríla 2022 sa pod záštitou rektorky UVLF Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., konal už 64. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ. Rokovania sa uskutočnili v troch sekciách: Multiodborových sekciách A a B a Klinickej sekcii. Do recenzovaného zborníka bolo prihlásených 36 abstraktov od študentov z UVLF v Košiciach a jednej študentky z Univerzity prírodných vied vo Varšave.

Konferenciu v aule pavilónu morfologických disciplín otvoril prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD. V úvodnom príhovore poukázal na význam konferencie ako inšpirácie do ďalšej vedeckej práce, ktorá vyplýva zo skúsenosti prezentácie výsledkov na akademickej pôde.

Študentské práce hodnotili odborné komisie.
Multiodborová sekcia A: predseda doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. a členky doc. MVDr. Lenka Luptáková, PhD. a doc. MVDr. Mária Kuricová, PhD.;
Multiodborovú sekciu B viedla predsedníčka doc. MVDr. Ivona Kožárová, PhD. a členovia doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD. a PharmDr. Peter Takáč, PhD.
Klinická sekcie rokovala pod vedením MVDr. Ediny Sesztáková, PhD. a členov komisie doc. MVDr. Jaroslava Novotného, PhD. a MVDr. Alexandry Valenčákovej, PhD.

Prvé tri hlavné ceny v každej sekcii venovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach. Podujatie podporila Komora veterinárnych lekárov SR, Základná organizácia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach a spoločnosti Royal Canine Czech & Slovak Republics, Vetis Košice, Pharmacopola, Boehringer-Ingelheim a AniCura. Na spolufinancovaní vydania zborníka abstraktov sa podieľala Veterinárska sekcia Slovenskej spoločnosti pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri Slovenskej akadémii vied v Bratislave.

Zborník abstraktov recenzovali prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD., MVDr. Martina Galdíková, PhD.,  doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD. a editovala MVDr. Monika Drážovská, PhD. K úspešnej organizácii konferencie prispeli výraznou mierou aj moderátori sekcií MVDr. Silvia Kaklejčíková a študenti Adam Ličko a Rastislav Ringer. 

1. Multiodborová sekcia A
1. miesto: Laura Fischetti, 6. ročník ŠP general veterinary medicine: Circulating cortisol, thyroid hormones, glucagon and β-endorphins as stress indicators in norik muránsky periparturient mares and foals.
2. miesto: Hans-Erik Hamrebø, 6. ročník ŠP general veterinary medicine: Prevalence of endoparasites in reindeer in the region of northern Norway.
3. miesto: Guro Røisehagen Pettersen, 6. ročník ŠP general veterinary medicine: Radiographic pelvimetry in relation to dystocia in bulldogs.

2. Multiodborová sekcia B
1. miesto: Noémi Kulíková, 6. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo: Cytogenetická analýza kobyly a jej žriebäťa s podozrením na genetické príčiny postihnutia.
2. miesto: Diana Štefancová, 6. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo: Vplyv intoxikácie xylénom na maternicu myší.
3. miesto: Marián Ksiažek, 5. ročník ŠP farmácia: Nové hydroxulované chalkóny s indolovým jadrom: syntéza, charakterizácia a biologická aktivita.

3. Klinická sekcia
1. miesto: Zuzana Šufliarska, 3. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo: Malígny nádor v oblasti larynxu a hyoidného aparátu u 16 ročného valacha slovenského teplokrvníka.
2. miesto: Filip Korim, 6. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo: Anatomická štúdia cievneho systému v oblasti karpálnej šľachovej pošvy.
3. miesto: Lenka Moskáľová, 6. ročník ŠP všeobecné veterinárske lekárstvo: Synchronizácia ovulácie s využitím časovanej inseminácie u vysokoprodukčných dojníc.

Umiestnenie v jednotlivých sekciách bolo ocenené prémiou 200 € za 1. miesto; 150 € za 2. miesto a 100 € za 3. miesto.

Základná organizácia odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy pri UVLF v Košiciach venovala poukážky na nákup odbornej literatúry vo výške 20 € študentom: Dominika Strišovská, Kristína Kostrová, Dominika Šteinerová, Beáta Kartáriková a Romana Řežuchová.

Komoru veterinárnych lekárov Slovenskej republiky zastupoval člen prezídia MVDr. Miroslav Baran, ktorý odovzdal študentom Lenke Kokuľovej, Biane Výrostekovej a Martinovi Remiarovi poukazy na vstup na Kongres KVL SR, ktorý sa uskutoční v dňoch 26. – 29. 5. 2022 v Hoteli Grand Jasná. 

Zástupkyňa spoločnosti Royal Canin Czech and Slovak Republics s. r. o., Ing. Lenka Tomečková odovzdala štyri vecné ceny študentom: Guro Røisehagen Pettersen, Ester Šinková, Filip Korim a Magdaléna Tothová. Spoločnosť Royal Canin Czech and Slovak Republics s. r. o. zabezpečila pre všetkých aktívnych účastníkov konferencie aj konferenčné balíčky.

Obchodný zástupca spoločnosti Pharmacopola s. r. o., MVDr. Milan Mazúr, odovzdal vecné ceny študentom: Deboragh Howard (200 € poukaz na nákup zo sortimentu spoločnosti Pharmacopola), Nikola Gigacová (vstup na kongres Nová Veterinária 2022, v dňoch 22. – 23. 10. 2022 v Nitre), Nicole Molnárová (poukaz na vstup na Kongres KVL SR 26. – 29. 5. 2022).

Spoločnosť Vetis s. r. o. Košice, v zastúpení MVDr. Eriky Hertnekiovej, ocenila poukážkami na nákup zo sortimentu Vetis v hodnote 40 € študentov: Brede Nikolai Tellefsen, Dávid Nagy a Nicole Molnárová.

Zahraničný partner konferencie, spoločnosť AniCura darovala ako ocenenie prác študentov poukazy na nákup literatúry v Amazon v hodnote 100 €: Julie Hermansen, Štefánia Kováčová a Barbora Šišková; 50 €: Monika Balcer, Frederika Ravasová a Júlia Janošková; 25 €: Moa Carlbom, Elena Dubjelová a Mária Pavličková.  

Predseda Multiodborovej sekcie A, doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD., odovzdal cenu spoločnosti Boehringer-Ingelheim študentke Vivien Kiss.

Rektorka UVLF v Košiciach, Dr. h. c. prof. MVDr. Jana Mojžišová, PhD., udelila mimoriadne čestné uznanie študentovi Filipovi Korimovi, za aktívnu účasť na Študentských vedeckých konferenciách – ŠVOČ počas celého štúdia na univerzite, na ktorých prezentoval v rokoch 2017 – 2022 spolu sedem príspevkov. Čestné uznanie, spojené s prémiou 100 €, odovzdal prorektor pre vzdelávanie MVDr. Martin Tomko, PhD.

V záverečnom príhovore MVDr. Martin Tomko, PhD., poďakoval študentom, školiteľom, členom odborných porôt, sponzorom, partnerom i hosťom za účasť a poprial všetkým veľa osobných a pracovných úspechov.

doc. MVDr. Marián Prokeš, PhD., odborný a organizačný garant Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ