Loading...

Akcie

ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT

ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT

05.09.2022 - 07.09.2022   Akcie , Konferencie a semináre

21. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou ZVIERATÁ: PROBLÉMY SÚVISIACE S CHOVOM ZVIERAT VO SVETLE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÝCH PRÁVNYCH PREDPISOV sa uskutoční 5. - 7. septembra 2022 v hoteli Lesná v Starej Lesnej.

Podujatie prináša témy súvisiace s ochranou zvierat, s problémami stratených a opustených zvierat, prevádzkovaním útulkov, znečisťovaním verejných priestranstiev psímiexkrementami, nedostatkami v evidencii zvierat, s priestupkami v súvislostis chovom zvierat, problematikou zoonóz a skúsenosťamis činnosťou jednotlivých kompetentných inštitúcií. Je určené pre pracovníkov miestnej samosprávy,orgány ochrany poriadku a čistoty, štátnu a verejnú správu, architektov a všetky profesné organizácie a neziskové nadácie, súkromným veterinárnym lekárom, kynologickým zväzom a firmám, ktoré sa profesne zaoberajú problémami spojenými s chovom zvierat.

Tu nájdete všetky informácie.