Loading...

Akcie

“Let´s talk” - Virtual Exchange

“Let´s talk” - Virtual Exchange

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela a Kristiania College University, Oslo pozývajú na online workshop „Let´s talk“, ktorý sa koná 31. marca 2022 od 13. hod. prostredníctvom platformy zoom (https://url.umb.sk/efumbkristianiaworkshop2). Projekt s názvom „Exchange of experience between university teachers from Norway and Slovakia during the COVID19 pandemic and the impact on their well-being“ sa realizuje v rámci on-line bilaterálnej iniciatívy medzi Slovenskom a Nórskom v rámci Fondu pre bilaterálne vzťahy Granty EHP a Nórska 2014-2021.

Obsahom podujatia bude:

  • výmena informácií týkajúcich sa systémov výučby na slovenských a nórskych VŠ počas pandémie COVID-19;
  • diskusia o vplyve COVID-19 na pohodu učiteľov zo zúčastnených univerzít;
  • diskusia o výzvach pre vysokoškolských učiteľov pri používaní rôznych programov pre študentov počas pandémie COVID-19.

Viac sa o podujatí dozviete na stránke Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela    

Tu nájdete pozvánku na podujatie.