Loading...

Oznamy

Dve voľné štátnozamestnanecké miesta - RVPS Púchov

Dve voľné štátnozamestnanecké miesta - RVPS Púchov

22.01.2024   Kariéra

Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov ponúka dve voľné štátnozamestnanecké miesta 

  • Organizačný útvar: Oddelenie zdravia a ochrany zvierat
  • Funkcia: odborný radca – úradný veterinárny lekár
  • Druh štátnej služby: stála štátna služba
  • Miesto výkonu štátnej služby: Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov, Moravská 1343/29, 020 01 Púchov
  • Kvalifikačné predpoklady: vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, univerzita veterinárneho lekárstva a farmácie, študijný odbor všeobecné veterinárne lekárstvo alebo hygiena potravín
  • Hlavné úlohy: inšpekčná činnosť na oddelení zdravia zvierat
  • Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz skupiny B, znalosť práce s PC
  • Platové podmienky: v zmysle zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v znení neskorších predpisov
  • Prax: nevyžaduje sa
  • Nástup: možný ihneď

Žiadosť o zamestnanie a štruktúrovaný životopis, vrátane súhlasu so spracovaním osobných údajov posielajte na adresu:
Regionálna veterinárna a potravinová správa Púchov
Moravská 1343/29
020 01 Púchov
E-mail: Riaditel.PU@svps.sk
Tel.: +421911371587

alebo cez portál www.slovensko.sk:
https://open.slovensko.sk/VK/SelectionProcedureDetail/44044