Loading...

Akcie

64. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

64. ročník Študentskej vedeckej konferencie – ŠVOČ

v akademickom roku 2021/2022 sa uskutoční 27. apríla 2022.

Konferencia je určená na prezentáciu výsledkov vedeckej práce študentov v troch sekciách:

  1. MULTIODBOROVÁ SEKCIA A (rokovací jazyk: anglický)
  2. MULTIODBOROVÁ SEKCIA B (rokovací jazyk: slovenský)
  3. KLINICKÁ SEKCIA (rokovací jazyk: slovenský)

Program konferencie

II. cirkulár

Vyhodnotenie  -   Dokument

Zborník abstraktov