Loading...

Oznamy

Udelenie rektorského voľna - 66. ročník ŠVOČ

Udelenie rektorského voľna - 66. ročník ŠVOČ

Oznamujem všetkým študentom a tvorivým pracovníkom UVLF v Košiciach, že dňa

17. apríla 2024

udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom UVLF v Košiciach, vrátane ZAŠ (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania ŠVOČ. Plánovaná výjazdová výučba bude prebiehať bezo zmeny.

Všetci študenti, vrátane ZAŠ sú povinní zúčastniť sa ŠVOČ.

Priebeh ŠVOČ:

9.00 hod. – otvorenie ŠVOČ v pavilóne 39, poslucháreň P-39
9.30 do 13.00 hod. – prezentovanie prác v jednotlivých sekciách

  • Predklinická sekcia (rokovací jazyk slovenský a anglický) – pavilón 39, poslucháreň P-39   
  • Klinická sekcia (rokovací jazyk slovenský a anglický) – pavilón 17, poslucháreň P-17/A
  • Farmaceutická sekcia  (rokovací jazyk slovenský) – pavilón 35, poslucháreň P-35

15.00 hod. – vyhodnotenie ŠVOČ v pavilóne 39, poslucháreň P-39

V každej sekcii bude prebiehať kontrola účasti podľa jednotlivých ročníkov a študijných programov.

prof. MVDr. Jozef Nagy, PhD.
Rektor