Loading...

Oznamy

Blahoželanie rektora UVLF ku Dňu učiteľov

Blahoželanie rektora UVLF ku Dňu učiteľov

Vážení učitelia, kolegyne a kolegovia,

Vaša práca je veľmi náročná,  je zodpovedná  a určite je záslužná.  A možno nie vždy dostatočne ocenená, preto slov uznania a vďaky nemôže byť nikdy priveľa. Vaše životy sa riadia akademickými rokmi a ich začiatok či koniec je príležitosťou pre študentov a absolventov poďakovať za Vašu prácu. Deň učiteľov posúva hranice vďačnosti za brány školy a upriamuje pozornosť širšej verejnosti na nezastupiteľnú úlohu učiteľov pri výchove a vzdelávaní našich detí, budúcej generácie, ktorá raz prevezme do svojich rúk riadenie našej spoločnosti. Všetci chceme, aby na túto úlohu boli nasledujúce generácie pripravené profesionálne aj ľudsky. A okrem rodiny máte na tom najvýraznejší podiel a zásluhu práve Vy, učitelia.

Dovoľte mi využiť túto príležitosť a poďakovať Vám za Vašu prácu, obetavosť,  ochotu podeliť sa o svoje vedomosti a skúsenosti, často aj nad rámec povinností, na úkor rodiny a voľného času. Poďakovať sa Vám za všetko, čo robíte v prospech študentov, v prospech našej univerzity i celej spoločnosti.

A je to tiež chvíľa, kedy Vám chcem  popriať pevné zdravie, dostatok síl, energie a trpezlivosti, ktoré sú také dôležité pre Vašu pedagogickú, vedeckú, organizačnú či inú prácu. Tiež Vám prajem veľa tvorivých nápadov a ich úspešnú realizáciu, a to v priateľskom a podnetnom kruhu kolegov i vnímavých študentov. Nech sú Vaše pracovné úspechy sprevádzané aj rodinným šťastím a pokojom.

Jozef Nagy
    rektor

Deň učiteľov