Loading...

Oznamy

Oznámenie o inauguračnom konaní - doc. MVDr. Dagmar Mudroňová, PhD.

Rektor Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 19. apríla 2023 o 9.30 hod. sa v aule pavilónu morfologických disciplín (poslucháreň 34) UVLF v Košiciach uskutoční verejná inauguračná…


Udelenie rektorského voľna - Slávnostná inaugurácia rektora a prorektorov

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 28. marca 2023 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady cvičení)…

Udelenie rektorského voľna - Veľkonočné sviatky

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na dni 6. a 11. apríla 2023 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku (bez náhrady…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 22.03.2023 o 14.00 hodine sa v pavilóne č. 10 katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín, koná dizertačná skúška MVDr. Zuzany…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Alena Micháľová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Aleny Micháľovej Dizertačná práca: Alternatívne možnosti…Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Simona Koleničová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia MVDr. Simony Koleničovej Dizertačná práca: …


Pozvánka na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 09. 03. 2023

Pozývam Vás na 8. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 9. marca 2023 (štvrtok) o 14:30 hod. v posluchárni P-35 (Katedra…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 13.03.2023 o 13.30 hodine sa v knižnici katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v budove P2, koná dizertačná skúška Mgr.…

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Illia Siedoi

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 6. marca 2023 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti (knižnici) katedry výživy a chovu zvierat, pavilón č. 12 koná dizertačná skúška MVDr. Illia Siedoi…


Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 6. marca 2023 o 10.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium v pavilóne č. 11 koná dizertačná skúška MVDr. Alice Pavlovej …


Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 06. 02. 2023

Vážení stravníci, Od 06. 02. 2023 sa mení výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Doba výdaja: Komenského: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Podhradová: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Obedy (Hlavné jedlo A a…

Zmena doby a miesta výdaja jedál - 9.2. a 10.2.2023

Vážení stravníci, dňa 09. 02. 2023 bude výdaj obedov na Komenského len do 13:30 hod. Z dôvodu prípravy maškarného plesu sa budú dňa 10. 02. 2023 vydávať obedy na Komenského v čase od 11:00 do 12:30 hod. len v zamestnaneckej časti jedálne. …

Verejné vypočutie kandidátov na členov Správnej rady UVLF v Košiciach

V zmysle § 40 ods. 5 a § 108 ods. 14 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a článku 6 Štatútu Správnej rady UVLF  sa dňa 30.01.2023  (pondelok) v čase  od 13.00 hod.…