Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Scarlett Marešová

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Scarlett Marešová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia

MVDr. Scarlett Marešovej

Dizertačná práca:
Štúdium kvantitatívnych a morfologických parametrov a ich vzťahu pri hodnotení dysplázie bedrových kĺbov u psov niektorých plemien
Oponenti:
MUDr. Andrej Jenča, PhD., MBA., Klinika stomatológie a maxilofaciálnej chirurgie, Lekárska fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
MVDr. Marek Ďurej, PhD., Veterina Čunovo, Veterinárna ambulancia Bratislava
Prof. MVDr. Róbert Herich, PhD., Katedra morfologických disciplín, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Termín obhajoby:
24. jún 2024 o 9.00 hodine
Miesto obhajoby:
Aula UVLF v Košiciach, pavilón/poslucháreň P34