Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Aktuality

Prihláška na UTV

Prihlasovanie na Univerzitu tretieho veku v Košiciach v AR 2022/2023 je otvorené!

Prihlasovanie na študijné odbory Veterinárna medicínaFarmácia je možné ihneď na adrese: 

Technická univerzita v Košiciach
Úsek vzdelávania TUKE, Univerzita tretieho veku,
Letná 9
042 00 Košice

alebo elektronicky na: utv@tuke.sk

Poplatok za zápisné zatiaľ neuhrádzajte. Na zaplatenie budete vyzvaní.

Zápisy na AR 2022/2023 budú prebiehať na 1. prednáške podľa harmonogramu.