Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Aktuality

Leták

Prihláška na UTV

Prihlasovanie na Univerzitu tretieho veku v Košiciach v AR 2023/2024 je otvorené!
Prihlasovať sa je možné do 15. 8. 2023.

Prihlasovanie na študijné odbory Veterinárna medicínaFarmácia je možné na adrese: 

Technická univerzita v Košiciach
Úsek vzdelávania TUKE, Univerzita tretieho veku,
Letná 1/9
042 00 Košice

alebo elektronicky na: utv@tuke.sk

Poplatok za zápisné  sa uhrádza až po prvej prednáške.