Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Študijný odbor Farmácia pre 2. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. Úvod do farmácie – história a súčasnosť. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
 2. Vieme akú vodu pijeme? Základná fyzikálna, chemická a mikrobiologická analýza vody spojená s praktickou ukážkou. MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.
 3. Naturálna medicína. MUDr. Štefan Košlík, CSc., doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 4. O pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín I. RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
 5. Využitie liečivých v minulosti a v súčasnosti na Zemplíne. Milada Ivanková
 6. Čaje, silice, aromatické vody a sirupy I. PharmDr. Slavomír Kurhajec
 7. Lekáreň, jej sortiment a interakcie medzi liekmi. PharmDr. Monika Fedorová, PhD., Mgr. Radoslav Suchovič

Letný semester

 1. Významné netradičné druhy liečivých rastlín. Ing. R. Gregorek, PhD.
 2. Poruchy zmyslov u človeka - príznaky, prevencia, diagnostika a terapia s praktickými ukážkami. prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., MVDr. Renáta Szabóová, PhD., MVDr. Zuzana Maková, PhD.
 3. Lekárenská starostlivosť a spôsoby vyhľadávania informácií o liekoch. PharmDr. Monika Fedorová, PhD., Mgr. Radoslav Suchovič
 4. Farmaceuticky významné druhy liečivých rastlín I. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 5. Farmaceuticky významné druhy liečivých rastlín II. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 6. Príprava a využitie kapsúl vo farmácií. PharmDr. Tomáš Wolaschka, PhD.
 7. Mikromycéty okolo nás, ich vplyv na zdravie ľudí a možností ich eliminácie. doc. MVDr. Eva Čonková, PhD.

Študijný odbor Farmácia pre 3. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. Základy toxikológie. prof. MVDr. Jaroslav Legáth, CSc.
 2. Medzi chémiou a alchýmiou. RNDR. Lucia Ungvarská Maľučká, PhD., RNDr. Anna Uhrínová, PhD.
 3. Produkcia liečivých rastlín II. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 4. Produkcia liečivých rastlín I. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 5. Diabetes mellitus – prevencia, terapia, komplikácie. Kontrola glukózy v krvi. RNDr. Mária Kolesárová, PhD., Mgr. Radoslav Suchovič
 6. Praktické cvičenie v Záhrade liečivých rastlín UVLF v Košiciach. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.
 7. Jedovaté rastliny. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.

Letný semester

 1. Výroba tradičných ľudových liečivých extraktov zo starých receptov Zemplína. Milada Ivanková, MUDr. Štefan Košlík, CSc.
 2. Hypertenzia – prevencia a terapia, správne meranie a kontrola krvného tlaku s praktickými ukážkami. RNDr. Hedviga Košuthová, PhD., MVDr. Elena Piešová, PhD.
 3. Mikrobiálna kontaminácia vzduchu v nemocničnom prostredí. MVDr. Katarína Veszelits Laktičová, PhD.
 4. Čaje, silice, aromatické vody a sirupy II. PharmDr. Slavomír Kurhajec.
 5. O pestovaní, zbere, sušení a spracovaní liečivých rastlín II. RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.
 6. Bolesť a reumatoidná artritída – možnosti terapie. RNDr. Hedviga Košuthová, PhD.
 7. Exkurzia Botanická záhrada UPJŠ. doc. Ing. Jarmila Eftimová, CSc.; RNDr. Miriam Bačkorová, PhD.