Loading...

Univerzita III. veku v Košiciach - História a súčastnosť

Sylabus pre študijný odbor Veterinárna medicína 2. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. Mikroorganizmy ako pôvodcovia ochorení prenosných zo zvierat na človeka. prof. MVDr. Ľudmila Tkáčiková, PhD.
 2. Zoonózy – infekčné choroby spoločné pre zvieratá a ľudí. prof. MVDr. Anna Ondrejková, PhD.
 3. Najčastejšie nákazlivé choroby domácich zvierat a ich prevencia. doc. MVDr. Ľuboš Korytár, PhD.
 4. Aktuálne choroby spôsobené parazitmi prenášané na človeka – praktické ukážky diagnostiky, mikroskopické vyšetrenie vzoriek trusu, krvi a kože. prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
 5. Zdravé vemeno – zdravé mlieko. MVDr. Vladimír Hisira, PhD.
 6. Ako pomôcť krívajúcim ovciam. prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., Dip. ECBHM
 7. Súčasnosť a perspektívy produkcie bravčového mäsa na Slovensku. prof. MVDr. Peter Reichel, CSc., doc. MVDr. Jaroslav Novotný, PhD.

Letný semester

 1. Ochrana ľudí a zvierat pred parazitickými kliešťami, roztočmi, komármi, muchami, blchami a plošticami. prof. MVDr. Alica Kočišová, PhD.
 2. Poruchy správania psov a mačiek. MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
 3. Základné klinické vyšetrenie psov a mačiek. MVDr. Tatiana Weissová, PhD.
 4. Starostlivosť o mláďatá na farme. doc. MVDr. Oskar Nagy, PhD. Dip. ECBHM
 5. Najčastejšie ochorenia koní, klinické vyšetrenie a praktické ukážky. prof. MVDr. Igor Valocký, PhD.
 6. Využitie včelích produktov pri liečbe ľudí a zvierat s praktickými ukážkami. doc. MVDr. Juraj Toporčák, PhD.
 7. Prehľad moderných diagnostických metód u zvierat v Univerzitnej veterinárnej nemocnici (RTG, USG a endoskopia). MVDr. Martin Kožár, PhD. a MVDr. Mária Figurová, PhD.

Fotokoláž U3V 2. roč.

Sylabus pre študijný odbor Veterinárna medicína 3. ročník Univerzity tretieho veku

Zimný semester

 1. Senzorický hodnotenie potravín spojené s degustáciou. MVDr. Jana Zahumenská, PhD.
 2. Bezpečnosť a kvalita mlieka a mliečnych výrobkov. Posúdenie vybraných mliečnych výrobkov. MVDr. Jana Zahumenská, PhD.
 3. Tradičné produkty salašníctva (bryndza, oštiepok a hrudkový syr) – posudzovanie kvality. doc. MVDr. Eva Dudríková, PhD.
 4. Technologické spracovanie mlieka na syry, praktická ukážka v technologickej dielni. MVDr. Boris Semjon, PhD.
 5. Povzbudzujúce pochutiny (káva, čaj, kakao) – kvalitatívne a senzorické hodnotenie. MVDr. Jana Zahumenská, PhD.
 6. Výroba čokoládových cukroviniek a ich kvalitatívne a senzorické posúdenie. MVDr. Jana Výrostková, PhD.
 7. Nečokoládové cukrovinky, ich výroba, kvalitatívne a senzorické hodnotenie. MVDr. Jana Výrostková, PhD.

Letný semester

 1. Zabezpečenie bezpečnosti mäsa a posúdenie jeho čerstvosti. prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.
 2. Spišské párky – klenot regiónu – praktická ukážka s degustáciou. Mgr. Martin Bartkovský, PhD.
 3. Bezpečnosť a kvalita hydinového mäsa a vajec. MVDr. Pavlína Jevinová, PhD.
 4. Ryby a ich význam vo výžive ľudí. prof. MVDr. Peter Popelka, PhD.
 5. Bezpečnosť a kvalita medu, falšovanie medu a spôsoby jeho dôkazu. MVDr. Beáta Koréneková, PhD.
 6. Prídavné látky v potravinách – nevyhnutnosť alebo zdravotné riziko? prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
 7. Senzorické hodnotenie vína s praktickou ukážkou. prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.

Fotokoláž U3V 2. roč.