Loading...

Oznamy

Veterinka predlžuje zápis, upravuje školné a ponúka aj prémiu

Veterinka predlžuje zápis, upravuje školné a ponúka aj prémiu

Nová Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predlžuje možnosť zapísať dieťa do 25. júna 2024. Veterinka zároveň po prehodnotení nákladov znížuje mesačné poplatky. Pre prvých desať zapísaných detí navyše poskytne mimoriadnu zľavu 50 percent z ročného školného na školský rok 2024/25.  

Mesačný poplatok bol po prehodnotení nákladov pre deti zamestnancov, študentov a doktorandov nad 3 roky stanovený na 100 eur, do 3 rokov na 150 eur. Pre deti, ktorých rodičia nie sú zamestnanci či študenti, bude mesačný poplatok vo výške 150 eur (do 3 rokov 200 eur).

Materská škola Veterinka začne fungovať v septembri tohto roka. Je situovaná v jednom z pavilónov priamo v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami. Jednotriedna škôlka pre 20 detí od 3 do 6 rokov bude prijímať deti zamestnancov, študentov a doktorandov UVLF, ale aj ďalšie deti. Miesto v nej nájdu aj tie, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné, či majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie.

Deti sa do materskej školy prijímajú na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o absolvovaní povinného očkovania. Rodič môže žiadosť podať osobne, poštou alebo e-mailom. Všetky podrobnosti sú zverejnené na stránke materskej školy https://veterinka.uvlf.sk/

skolkaVETERINKA     skolkaVETERINKA
V pavilóne P-13 finišujú práce na zatepľovaní vonkajšieho plášťa. Čoskoro sa začne aj s inštalovaním nového nábytku a vybavenia.
Všetky práce smerujú k tomu, aby v septembri začal prvý školský rok materskej školy VETERINKA

skolkaVETERINKA     skolkaVETERINKA     

skolkaVETERINKA     skolkaVETERINKA