Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Boris Semjon, PhD.

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Boris Semjon, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa

18. júna 2024 o 13.00 hod.

sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška 

MVDr. Borisa Semjona, PhD.,

vysokoškolského učiteľa z Katedry hygieny, technológie a zdravotnej bezpečnosti potravín UVLF v Košiciach, na tému: "Stanovenie bezpečnosti a kvality tradičných syrov s využitím modernej prístrojovej techniky" a o 14.00 hod. sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Analýza kvalitatívnych parametrov potravín živočíšneho pôvodu s využitím inštrumentálnych metód a metódy viacnásobnej faktorovej analýzy" v odbore habilitačného a inauguračného konania hygiena potravín.

Členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k habilitačnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.