Loading...

Oznamy

VETERINKA – prijímame prihlášky do materskej školy

VETERINKA – prijímame prihlášky do materskej školy

Máte doma dieťa vo veku škôlkara alebo škôlkarky? Premýšľate o tom, akú materskú školu si vyberiete?
Zvoľte VETERINKU! Bude unikátna a jedinečná. 

ZÁPIS do materskej školy VETERINKA bude v termíne od 21. do 30. mája 2024

PODMIENKY ZÁPISU

Spôsob prijímania detí:

 • Do materskej školy sa prijímajú deti v termíne zápisu na základe písomnej žiadosti zákonného zástupcu dieťaťa a potvrdenia o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa od všeobecného lekára pre deti a dorast s údajom o absolvovaní povinného očkovania.
 • Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami aj predloženie vyjadrenia príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie.

Prednostne prijímame:

 • Deti zamestnancov, študentov a doktorandov UVLF
 • Mladších súrodencov detí našich zamestnancov, študentov a doktorandov, pre ktoré je predprimárne vzdelávanie povinné
 • Deti, pre ktoré bude predprimárne vzdelávanie povinné, t. j. deti, ktoré do 31. 8. 2024 dosiahnu 5 rokov
 • Deti, ktoré majú právo na prijatie na predprimárne vzdelávanie, t. j. deti, ktoré dovŕšia 4 roky do 31. 8. 2024
 • Deti s pokračovaním plnenia povinného predprimárneho vzdelávania (§ 28a ods. 3 zákona 209/2019 Z. z), a to na základe písomného súhlasu príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, písomného súhlasu všeobecného lekára pre deti a dorast a s informovaným súhlasom zákonného zástupcu alebo zástupcu zariadenia

Rodič môže žiadosť podať:

 • Osobne – podateľňa UVLF
 • Poštou alebo kuriérom na adresu materskej školy
 • E-mailom –  odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu na veterinka@uvlf.sk

Podmienky prijatia dieťaťa na predprimárne vzdelávanie:

 • Výnimočne možno do materskej školy prijať dieťa po dovŕšení dvoch rokov veku, ak sú vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné potrebné podmienky vrátane kapacitných možností školy.
 • Prijímajú sa deti, ktoré majú osvojené hygienické návyky (bez plienok).
 • Dieťa mladšie ako dva roky do materskej školy nemožno prijať ani na adaptačný pobyt alebo diagnostický pobyt.

Poplatky:

 • Deti zamestnancov, študentov a doktorandov nad 3 roky – 200 €
 • Deti zamestnancov, študentov a doktorandov do 3 rokov – 250 €
 • Deti, ktorých rodičia nie sú zamestnancami, študentmi a doktorandmi nad 3 roky – 250 €
 • Deti, ktorých rodičia nie sú zamestnancami, študentmi a doktorandmi do 3 rokov – 300 €

Prevádzkový čas škôlky:  7.00 – 16.30

Viac informácií na telefónnom čísle: 0905 201 664

Rozhodnutie o prijatí či neprijatí Vám bude doručené poštou do 30. júna 2024.

TEŠÍME SA NA VÁS A PREDOVŠETKÝM NA VAŠE DETI!