Loading...

OznamyOznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia oznamuje svojím klientom, že v dňoch 15. 07. - 31. 07. 2024 nebudeme z dôvodu čerpania dovoleniek vyšetrovať vzorky na parazitárne infekcie. Ďakujeme za pochopenie.Pozvánka na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 04. 07. 2024

Pozývam Vás na 18. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 04. 07. 2024 (štvrtok) o 14:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 01. 07. do 15. 09. 2024

Vážení stravníci, od 01. 07. do 15. 09. 2024 sa mení výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Doba výdaja: Komenského: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Podhradová: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 13:00 hod. Pri balenej…

Oznam Študijného oddelenia - Zatvorené ŠO od 26. 6. do 28. 6. 2024

Oznamujeme študentom, učiteľom a širokej verejnosti, že v dňoch 26. , 27. a 28. júna 2024 bude Študijné oddelenie zatvorené z dôvodu zabezpečovania slávnostných promócií našich absolventov v Národnom divadle v Košiciach. Prosíme Vás,…

Veterinka predlžuje zápis, upravuje školné a ponúka aj prémiu

Nová Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach predlžuje možnosť zapísať dieťa do 25. júna 2024. Veterinka zároveň po prehodnotení nákladov znížuje mesačné poplatky. Pre prvých desať zapísaných detí navyše poskytne…

Spievate? Pridajte sa k Ženskému zboru Českého spolku v Košiciach

Ženský zbor Českého spolku v Košiciach prijme nové členky do všetkých hlasov, najnižší možný vek je 16 rokov. Ponúka optimálny spôsob relaxácie, výborný kolektív, zaujímavú koncertnú činnosť. Hlásiť sa je možné vždy v stredu medzi 17.00 a 19.00…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Scarlett Marešová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia MVDr. Scarlett Marešovej Dizertačná práca: …

Pozvánka na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 13. 06. 2024

Pozývam Vás na 17. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 13.06. 2024 (štvrtok) o 11:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Boris Semjon, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 18. júna 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Borisa Semjona, PhD., …

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Kožár, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa 17. júna 2024 o 13.00 hod. sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška  MVDr. Martina Kožára, PhD., odborného…


Veterinka má svoju webovú stránku

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach otvorí v septembri materskú školu s názvom VETERINKA. Je situovaná v jednom z pavilónov priamo v areáli univerzity, deti budú mať k dispozícii aj vlastné ihrisko s hernými prvkami. Zápis…

Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál 23. 5. 2024

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 23. 5. 2024 sa budú obedy z dôvodu prípravy na Majáles vydávať nasledovne: Komenského 73: od 11:00 do 12:30 hod. Jedáleň ŠD – Cesta pod Hradovou 11: od 11:00 do 12:30 hod. …

VETERINKA – prijímame prihlášky do materskej školy

Máte doma dieťa vo veku škôlkara alebo škôlkarky? Premýšľate o tom, akú materskú školu si vyberiete? Zvoľte VETERINKU! Bude unikátna a jedinečná.  ZÁPIS do materskej školy VETERINKA bude v termíne od 21. do 30. mája 2024 PODMIENKY ZÁPISU …

VETERINKA - čím bude Materská škola UVLF výnimočná

Materská škola Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach začne písať svoju históriu 1. septembra 2024. Univerzita vznikla už pred 75 rokmi, na začiatku tohtoročného septembra sa v nej však budú prvýkrát hrať deti! Naším zámerom je…

Pozvánka na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 14. 05. 2024

Pozývam Vás na 16. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 14.05. 2024 (utorok) o 14:00 hod. v Aule Univerzity veterinárskeho…