Loading...

Oznamy


Oznam firmy Gastromila - Zmena výdaja jedál od 26. 09. 2023

Vážení stravníci, výdaj jedál na Komenského a na Podhradovej. Doba výdaja: Komenského: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Podhradová: Pondelok - Piatok: 11:00 hod. - 14:00 hod. Pri balenej strave: cena za obal z Gastromily…

Udelenie rektorského voľna - Uvítací piknik pre novoprijatých študentov

Oznamujem všetkým študentom prvých ročníkov a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 21. septembra 2023 udeľujem rektorské voľno od 13.00 hod. všetkým študentom prvého ročníka všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku …

Udelenie rektorského voľna - Slávnostné otvorenie akademického roka 2023/2024

Oznamujem všetkým študentom a pedagógom UVLF v Košiciach, že na deň 18. septembra 2023 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom všetkých študijných programov v slovenskom a anglickom jazyku vrátane doktorandského štúdia (bez náhrady…


Oznam firmy Gastromila - výdaj stravy 07. 09. 2023.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že dňa 07. 09. 2023 sa budú obedy na Komenského vydávať len v zamestnaneckej časti jedálne. Gastromila s.r.o.

Oznam Referátu pre doktorandské štúdium

Dovoľujeme si Vás informovať, že v dňoch 22. 08. – 28. 08. 2023 bude Referát pre doktorandské štúdium zatvorený z dôvodu prípravy a konania obhajob dizertačných prác. V tomto období prosím obmedzte svoju komunikáciu výhradne na emailovú formu.…

Pozvánka na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 24. 08. 2023

Pozývam Vás na 12. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 24. 8. 2023 (štvrtok) o 13:00 hod v posluchárni P-34 (Aula UVLF v…


Medzinárodný prieskum o spotrebe medu a vnímaní včelárstva z pohľadu spotrebiteľov

Projekt B-THENET, ktorý skúma včelárstvo v rámci EÚ, oznamuje spustenie komplexného dotazníkového prieskumu zameraného na získanie cenných informácií o spotrebiteľských návykoch Európanov týkajúcich sa spotreby medu a ich názoroch na moderné a…

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe vnútorné choroby zvierat MVDr. Martiny Pettenello Dizertačná práca: Echocardiographic…KVL pozýva na ďalší tatranský štít

24.07.2023   Oznamy zamestnancom
Komora veterinárnych lekárov SR pozýva v sobotu 2. septembra 2023 na XV. ročník „Výstupu veterinárnych lekárov na tatranské štíty“. Tohtoročným cieľom je Bystrá (2248 m. n. m.) v Západných Tatrách. 

KVL pozýva na MOTO-vet-TOUR 2023

21.07.2023   Oznamy zamestnancom
Komora veterinárnych lekárov SR pripravuje od 25. do 27. augusta 2023 prvý ročník podujatia pre veterinárov - motorkárov MOTO-vet-TOUR 2023. 

Oznam Katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia

Katedra epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia oznamuje svojím klientom, že v dňoch 17.7.2023-11.8.2023 sa nebudú vykonávať parazitologické vyšetrenia. Ďakujeme za pochopenie.


Pozvánka na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu UVLF - 13. 07. 2023

Pozývam Vás na 11. riadne zasadnutie Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026, ktoré sa uskutoční dňa 13. 7. 2023 (štvrtok) o 13:00 hod. v posluchárni P-34 (Aula UVLF v…

Oznam oddelenia IKT - zatvorené 07. 07. 2023

Dovoľujeme si Vás informovať, že dňa 07. 07. 2023 (piatok) bude oddelenie IKT z technických príčin zatvorené. Ďakujeme za porozumenie. Oddelenie IKT