Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Kožár, PhD.

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Martin Kožár, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa

17. júna 2024 o 13.00 hod.

sa v aule UVLF v Košiciach (P-34) uskutoční verejná habilitačná prednáška 

MVDr. Martina Kožára, PhD.,

odborného asistenta Kliniky malých zvierat Univerzitnej veterinárnej nemocnice UVLF v Košiciach, na tému: "Aplikačné formy vonkajšieho krytia pri terapii poranení kože u malých zvierat" a o 14.00 hod. sa uskutoční obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Podpora reparačného procesu v terapeutickom manažmente chronických rán v klinickej praxi malých zvierat" v odbore habilitačného a inauguračného konania vnútorné choroby zvierat.

Členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k habilitačnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.