Loading...

Akcie

ERC INFORMATION DAY IN SLOVAKIA

Národná kancelária Horizont a European Research Council organizujú medzinárodné podujatie ERC INFORMATION DAY IN SLOVAKIA. Podujatie sa uskutocni online dňa 23. februára 2022 v čase 10:00 - 12:00 h. Informačný deň je určený pre výskumných…

XIII. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

Vážení mladí vedeckí pracovníci, srdečne Vás pozývame na XIII. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Hlavným cieľom konferencie je sústrediť na…

Veda nemôže čakať: Nové horizonty

29.11.2021 - 30.11.2021   Konferencie a semináre , Podujatia
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnolôógií Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravujú prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu nazvanú Veda nemôže čakať:…

Hygiena Alimentorum XLI - online

Vážené kolegyne a kolegovia,  s poľutovaním si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na nepriaznivú celospoločenskú situáciu a opatrenia súvisiace s pandémiou vírusu COVID-19 sa organizačný výbor konferencie rozhodol presunúť medzinárodnú…

XVI. ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu - Súťaž o najlepšiu prácu doktorandov

11.11.2021 - 12.11.2021   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne, vážení kolegovia, šestnásty ročník Seminára doktorandov venovaného pamiatke akademika Boďu, na ktorý Vás srdečne pozývame, sa bude konať 11. a 12. novembra 2021 (štvrtok a piatok) online na platforme MS Teams. …

XIV. Lazarove dni  výživy a veterinárnej dietetiky a NutriNET 2021

08.09.2021 - 09.09.2021   Konferencie a semináre
Katedra výživy a chovu zvierat Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Štátna veterinárna a potravinová správa SR a Odbor veterinárskeho lekárstva Slovenskej akadémie pôdohospodárskych vied (SAPV) pripravujú vedeckú…

Infodeň CZ-SK k nástrojom Wideningu – výzvy 2021-22

Národná kancelária Horizontu spolu s Technologickým centrom AV ČR Vás pozývajú na spoločný česko-slovenský infodeň k téme Rozširovanie účasti a posilnenie excelentnosti s názvom Infodeň CZ-SK  k nástrojom Wideningu – výzvy 2021-22, ktorý sa…

Príležitosti pre mladých výskumníkov: MSCA Postdoctoral Fellowship a ERA Fellowship

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva na webinár zameraný na predstavenie príležitostí pre mladých výskumníkov, ktoré ponúkajú akcie Marie Sklodowska Curie postdoctoral fellowship (MSCA PF) a Fostering balanced brain circulation (ERA fellowship…

Webinár Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie a aktuálne príležitosti v období 2021 – 2022

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 4. mája.2021 od 9:30 – 12:45 hod. na webinár s názvom „Horizont Európa – Klaster 6 Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie”, ktorý je zameraný na predstavenie…

Tematický webinár Zdravie v programe Horizont Európa: podpora výskumu a inovácií na roky 2021 – 2022

Národná kancelária Horizontu Vás pozýva dňa 29.04.2021 v čase 14:00 – 15:45 h. na tematický webinár zameraný na predstavenie výskumno-inovačných príležitostí, ktoré ponúka klaster Zdravie v programe Horizont Európa, v novom rámcovom programe EÚ…

Webinár: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti

Národná kancelária Horizontu Vám dáva do pozornosti online podujatie s názvom: Rozširovanie účasti a šírenie excelentnosti, ktoré sa uskutoční v stredu dňa 28. apríla 2021 v čase 9:00 – 12:00 hod. online, cez platformu webex. Tu nájdete…

Problémy súvisiace s chovom zvierat

18.11.2020 - 20.11.2020   Konferencie a semináre
V súvislosti s COVID 19 a novými platnými opatreniami od 15.10.2020 Vám oznamujeme že konferencia : Zvieratá: Problémy súvisiace s chovom zvierat vo svetle všeobecne zaväzných právnych predpisov sa v termíne november –…

UNIVERSITATIS DISPUTATIONES 2020

Aby sme nepoľavili v snahe kriticky uvažovať a nepodľahnúť každému hoaxu. Aby sme si pred dôležitými právno-medicínsko-etickými rozhodnutiami dokázali klásť správne otázky. Aby študenti medicíny, farmácie a práva videli svet taký, aký v…


Vedecká konferencia - Voda a klimatické zmeny

Vedecká konferencia - Voda a klimatické zmeny - Cirkulár

XII. ročník konferencie Mladí vedci

21.11.2019 - 22.11.2019   Konferencie a semináre
Leták II. cirkulár

Eurovenom Herpetology Conference

27.09.2019 - 28.09.2019   Konferencie a semináre
On the occasion of the 70th anniversary of the University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice, we cordially invite you to the first Eurovenom Herpetology Conference in Košice, Slovakia. The Eurovenom Herpetology Conference is…

VUA General Meeting 2019

18.09.2019 - 20.09.2019   Konferencie a semináre
VUA General Meeting 2019

ŠKOLA – VEDA – PRAX

17.09.2019 - 18.09.2019   Konferencie a semináre
Vážené kolegyne a kolegovia! V mene organizačného výboru Vás srdečne pozývame na odbornú konferenciu Škola – Veda – Prax organizovanú pri príležitosti osláv 70. výročia založenia Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v…

Phytomedicine and Nutraceuticals for Global Health

18.07.2019 - 20.07.2019   Konferencie a semináre
Invitation Dear Colleagues, On behalf of the scientific and organizing committees of The 2ed International Conference for Science and Society: “ Phytomedicine and Nutraceuticals for Global Health” 2ed ICSS,2019  which will be held on 18…