Loading...

Akcie

Veda nemôže čakať: Nové horizonty

Veda nemôže čakať: Nové horizonty

29.11.2021 - 30.11.2021   Konferencie a semináre , Podujatia

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia procesov a geotechnolôógií Technickej univerzity Košice v spolupráci s Univerzitou veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach pripravujú prvú medzinárodnú vedeckú konferenciu nazvanú Veda nemôže čakať: Nové horizonty vo vode, surovinách, geológii, ekológii, energetike a environmentálnych a veterinárnych vedách (Science Cannot Wait: New Horizons in Water, Raw Materials, Geology, Ecology, Energy and Environmental and Veterinary Sciences. Cieľom konferencie je spojiť mladých ľudí s vedcami pri riešení najnovších problémov,ktoré súvisia s témami konferencie. 

Tu nájdete všetky informácie o konferencii  

Konferencia sa bude konať 29. - 30. novembra 2021 ako virtuálne podujatie (výlučne on-line) bez ohľadu na vývoj pandémie.

Radi prijmeme Vaše zapojenie sa do konferencie aktívnym vystúpením s príspevkom alebo pasívnym s príspevkom do zborníka podľa pokynov. Abstrakt je možné podať do 1. novembra 2021. Termín registrácie: 20. novembra 2021

Členky organizačného tímu za UVLF: doc. MVDr. Naďa Sasáková, PhD., MVDr. Ľubica Horňáková, PhD. a MVDr. Alexandra Valenčáková-Agyagosová, PhD.