Loading...

Akcie

XIII. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

XIII. ročník konferencie Mladí vedci - Bezpečnosť potravinového reťazca

Vážení mladí vedeckí pracovníci,
srdečne Vás pozývame na XIII. ročník vedeckej konferencie určenej pre mladých vedeckých pracovníkov pôsobiacich v oblasti bezpečnosti celého potravinového reťazca. Hlavným cieľom konferencie je sústrediť na jednom mieste študentov, doktorandov a ostatných mladých vedeckých pracovníkov, umožniť im prezentovať výsledky svojej vedeckej práce medzi rovesníkmi a nadviazať kontakty s kolegami zo Slovenska a Českej republiky. Organizátormi konferencie sú Národný kontaktný bod SR pre vedeckú a technickú spoluprácu s EFSA – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach.

Tešíme sa na Vás.
Vedecký a organizačný výbor konferencie

Prihláška na konferenciu

FB udalosť: https://fb.me/e/5fws3lZdJ

II. cirkulár

Inštrukcie a šablóna k príprave príspevku