Loading...

Akcie

Hygiena Alimentorum XLI - online

Hygiena Alimentorum XLI - online

Vážené kolegyne a kolegovia,

 s poľutovaním si Vám dovoľujeme oznámiť, že vzhľadom na nepriaznivú celospoločenskú situáciu a opatrenia súvisiace s pandémiou vírusu COVID-19 sa organizačný výbor konferencie rozhodol presunúť medzinárodnú vedeckú konferenciu HYGIENA ALIMENTRORUM XLI do online priestoru. Z tohto dôvodu bude konferencia prebiehať iba 23. 11. 2021.

Pevne veríme, že táto forma konania konferencie Vás neodradí a zostanete nám aj naďalej verní pri konaní tohto, ako aj ďalších ročníkov medzinárodnej vedeckej konferencie HYGIENA ALIMENTORUM.

S pozdravom

prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD.
odborný garant konferencie Hygiena Alimentorum XLI

V prípade akýchkoľvek otázok sa prosím obráťte na organizátorov  konferencie: hygiena.alimentorum@uvlf.sk