Loading...

Oznamy

Oznamy zamestnancom


Oslava Svetového dňa sokoliarstva

Svetový deň sokoliarstva slávi tradíciu, umenie, kultúru a dedičstvo sokoliarstva, ktoré sa praktizovalo po celom svete už viac ako 4000 rokov. Tohtoročná téma je  "Ženy sokoliarstva... Krídla pre sokoliarstvo". Ženy hrajú dôležitú úlohu v…

Pozvánka na stretnutie s prezidentom Slovenskej republiky Andrejom Kiskom

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva našu univerzitu navštívi prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska. Pán prezident by sa rád stretol so študentmi i zamestnancami v aule univerzity v pondelok 12. 11. 2018 od 14.00 na diskusiu…

„Vyhraj knihu“ - vylosovanie

Vážená akademická obec, pri príležitosti ukončenia podujatia  „Vyhraj knihu“,  dovoľte nám oznámiť mená  výhercov,  ktorí sa zapojili do zlosovania o publikáciu podľa vlastného výberu. Dňa 26.10.2018 v priestoroch akademickej knižnice  …

Pozvánka na vyhlásenie výsledkov volieb kandidáta na rektora UVLF v Košiciach.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Oznam firmy Gastromila, spol. s r.o - výdaj stravy 29.10.-2.11. len na Komenského.

Vážení zamestnanci, vážení študenti, oznamujeme Vám, že v dňoch 29. 10. až 2. 11. 2018 sa budú obedy vydávať len vo výdajni na Komenského 73. Gastromila s.r.o.

Listina kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 a ich programov

Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora na funkčné obdobie 2019 - 2023 zverejňuje: Listinu kandidátov na funkciu rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 – 2023 Program Dr. h. c. prof. MVDr. Jany Mojžišovej, PhD., kandidátky…

Prezentácia programov kandidátov na funkciu rektora UVLF.

VOLEBNÁ KOMISIA PRE VOĽBY KANDIDÁTA NA REKTORA UVLF V KOŠICIACH NA FUNKČNÉ OBDOBIE 2019 -2023 POZVÁNKA Volebná komisia pre voľby kandidáta na rektora UVLF v Košiciach na funkčné obdobie 2019 - 2023 pozýva  Akademickú obec Univerzity…

Udelenie rektorského voľna - Imatrikulácia

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom prvých ročníkov v dennej forme štúdia, že na deň 25. októbra 2018 udeľujem rektorské voľno študentom prvých ročníkov (bez náhrady cvičení) z dôvodu konania slávnostnej…

Udelenie rektorského voľna - Sviatok všetkých svätých

Oznamujem všetkým garantom študijných predmetov a študentom všetkých ročníkov, že na deň 31. októbra 2018 a 2. novembra 2018 udeľujem rektorské voľno všetkým študentom a doktorandom denného štúdia všetkých študijných programov, vrátane ZAŠ…

Agrofilm 2018

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach sa aj tento rok zúčastní Medzinárodného filmového festivalu Agrofilm. Od 2. do 4. októbra 2018 budú verejnosti v posluchárni P-34 (Pavilón morfologických disciplín) premietané filmové…

Pozvánka na konferenciu VET FUTURE

Dňa 5. októbra 2018 sa v aule UVLF v Košiciach uskutoční konferencia s názvom Kam kráčaš, veterinárna profesia na Slovensku? VET FUTURE. Komora veterinárnych lekárov SR, Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Štátna…

Pozvánka na obhajoby dizertačných prác

Pozývame Vás na obhajoby dizertačných prác: Mgr. Lenka POTOČŇÁKOVÁ, Mgr. Adriana-Natália MURGOCI

Rektorka Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach podpísala dekrét Magna Charta Universitatum

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach s hrdosťou oznamuje, že sa dňa 18. septembra 2018 oficiálne stala súčasťou združenia európskych univerzít Magna Charta Universitatum. Na pôde štvrtej najstaršej univerzity sveta,…

Informačná brožúrka na akademický rok 2018/2019

Brožúrka odbsahuje organizačnú štruktúru, harmonogram štúdia a študijné plány pre študentov prvého, druhého, spojeného prvého a druhého a tretieho stupňa vysokoškolského štúdia, Etický kódex študenta a Študijný poriadok.

Pozvánka na obhajoby dizertačných prác

Pozývame Vás na obhajoby dizertačných prác.

Zmena príspevku na stravné

Na základe zmeny stravného zo zákona o cestovných náhradách, sa mení stravná jednotka pre zamestnancov z 3,50 na 3,60 €. Príspevok zamestnanca na stravné sa nemení a ostáva vo výške 0,92 € (rozdiel z ceny stravného je hradený zo sociálneho fondu)…

Zmena doby výdaja obedov počas leta 2018

Oznamuje, že doba výdaja od 3.7.2018 do 14.9.2018 bude v čase od 11:30 hod. do 13:30 hod. Výdajňa na ŠD1 (Podhradová 11) bude od 2.7.2018 do 14.9.2018 zatvorená. Od 4.7.2018 do 14.9.2018 bude zatvorená aj zamestnanecká časť jedálne na Komenského…

Súťaž s ITIC-om

15.06.2018   Oznamy zamestnancom
Súťaž s ITIC-m a vyhraj zaujímavé ceny. Zrebovanie bude 2.7.2018.

Potulky mestom Košice aj na UVLF

Dňa 1. až 3 júna sa budú konať v rámci akcie Potulky mestom Košice prehliadky našej univerzity. Srdečne Vás pozývame.