Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Erik Hudec

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky - MVDr. Erik Hudec

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 14.06.2023 o 11.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre doktorandské štúdium UVLF v Košiciach (pavilón č.11), koná dizertačná skúška

MVDr. Erika Hudeca

v študijnom programe veterinárna morfológia a fyziológia na tému: „Sledovanie mechanizmu pôsobenia humínových látok na morfológiu čreva a moduláciu imunitnej odpovede u hydiny“.