Loading...

Oznamy

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Zuzana Kiššová

Pozvánka na obhajobu dizertačnej práce - MVDr. Zuzana Kiššová

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vás pozvať na obhajobu dizertačnej práce v študijnom programe imunológia

MVDr. Zuzany Kiššovej

Dizertačná práca:
In vitro štúdium imunomodulačného účinku exopolysacharidov Lactobacillus reuteri
Oponenti:
prof. MVDr. Róbert Herich, PhD., Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Prof. MVDr. Janka Poráčová, PhD., MBA, Prešovská univerzita v Prešove
Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc., Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Termín obhajoby:
19. júna 2023 o 14.00 hodine
Miesto obhajoby:
v aule pavilónu morfologických disciplín (P-34), UVLF v Košiciach