Loading...

Oznamy

Doplňovacie voľby do AS UVLF v KE – študentská časť,  študijný program Farmácia

Doplňovacie voľby do AS UVLF v KE – študentská časť, študijný program Farmácia

V súlade s Vnútorným predpisom Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach „Zásady volieb do Akademického senátu UVLF v Košiciach" v zmysle článku 7, bodu 5 a 6, a článku 3, bodu 1 Akademický senát UVLF v Košiciach vyhlasuje predseda AS prof. MVDr. Slavomír Marcinčák, PhD. doplňovacie voľby študentov Akademického senátu Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach vo funkčnom období 2022 – 2026.

Záujemcov o kandidovanie v doplňovacích voľbách z radov študentov ŠP farmácia žiadame o zaslanie súhlasu s kandidatúrou na člena AS UVLF.  Vyplnený a podpísaný formulár je potrebné doručiť do 15. 06. 2023 do 12.00 hod do podateľne a vhodiť do poštovej schránky č 34 Univerzitná veterinárna nemocnica, Klinika ošípaných.

Termín volieb: 29. jún 2023 od 8:00 do 15:00; priebeh on-line.

Zloženie volebnej komisie:
doc. MVDr. Jaroslav Novotný, PhD. - predseda
MVDr. Pavlína Jevinová, PhD. - podpredseda
MVDr. Vanda Hajdučková, PhD.
PharmDr. Štefánia Laca Megyesi, PhD.
Nina Nečasová  VVL, 2. ročník
MVDr. Maroš Kostičák, doktorand
Martin Mati, Farmácia, 3. ročník

Vyhlásenie doplňovacích volieb_25.05.2023
Formulár súhlas s kandidatúrou