Loading...

Oznamy

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Oznámenie o konaní dizertačnej skúšky

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 15.06.2023 o 13.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre medzinárodné vzťahy, v pavilóne č. 10, 1. poschodie, koná dizertačná skúška

MVDr. Lucie Šuľákovej

v študijnom programe hygiena potravín na tému: „Biogénne amíny vo víne“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 15.06.2023 o 14.00 hodine sa v zasadacej miestnosti referátu pre medzinárodné vzťahy, v pavilóne č. 10, 1. poschodie, koná dizertačná skúška

Mgr. Eriky Noskovej

v študijnom programe hygiena potravín na tému: „Vplyv štartovacích kultúr na kvalitu produkovaných fermentovaných mäsových výrobkov“.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 19.06.2023 o 14.00 hodine sa v knižnici katedry epizootológie, parazitológie a ochrany spoločného zdravia v budove č. 2 (druhé nadzemné podlažie), koná dizertačná skúška

MVDr. Terézie Trepáčovej

v študijnom programe parazitárne choroby zvierat na tému: „Biofyzikálna ekológia epidemiologicky významných druhov kliešťov strednej Európy““.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach dovoľuje si Vám oznámiť že dňa 22.06.2023 o 14.30 hodine sa v knižnici kliniky malých zvierat, pavilón 40, č. dv. 321, koná dizertačná skúška

MVDr. Pavla Zubrického

v študijnom programe veterinárna chirurgia, ortopédia a röntgenológia na tému: „Posúdenie výskytu očných ochorení v populácii Československého vlčiaka na Slovensku“.