Loading...

Oznamy

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Viera Karaffová, PhD.

Oznámenie o habilitačnom konaní - MVDr. Viera Karaffová, PhD.

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach si Vám dovoľuje oznámiť, že dňa

8. júna 2023 o 14.00 hod.

sa v aule UVLF v Košiciach (P 34) uskutoční verejná habilitačná prednáška 

MVDr. Viery Karaffovej, PhD.,

odbornej asistentky z Katedry morfologických disciplín UVLF v Košiciach, na tému: "Prevencia infekčných chorôb v chovoch hydiny s použitím látok naturálneho pôvodu" a o 15.00 hod. obhajoba habilitačnej práce, na tému: "Látky naturálneho pôvodu v prevencii a liečbe salmonelózy a kampylobakteriózy u hydiny" v odbore habilitačného a inauguračného konania infekčné a parazitárne choroby zvierat.

Členovia vedeckej rady, členovia habilitačnej komisie a oponenti mimo UVLF v Košiciach majú možnosť online pripojenia k habilitačnému konaniu.

Prijmite zároveň pozvanie na túto habilitačnú prednášku a obhajobu habilitačnej práce.